Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Bouwrijp maken De Viermaster

Plaats Scherpenzeel
Opdrachtgever Gemeente Scherpenzeel
Periode maart - april 2015

Het werk bestaat uit het verwijderen van ca. 120 m betuining met daarbij het opschonen van de aangrenzende watergang, het verwijderen van ca. 23 stuks bomen en begroeiing, het verwijderen van diverse elementenverhardingen en opsluitingen, het uitvoeren van ca. 14.400 m3 grondwerk, het leveren en aanbrengen van ca. 347 m beschoeiing, het leggen van ca. 380 m riolering, het plaatsen van betonnen inspectieputten en pompput, het plaatsen van kolken, het aanbrengen van ca. 1500 m2 menggranulaat, het leveren en aanbrengen van ca. 150 e.h. straatwerk en het aanbrengen van ca. 212 m afrastering.
Bouwrijp maken De Viermaster Bouwrijp maken De Viermaster
Bouwrijp maken De Viermaster Bouwrijp maken De Viermaster


Bouwrijp maken nieuwbouw Prochamp B.V.

Plaats Kerkdriel
Opdrachtgever Prochamp B.V.
Periode juni - juli 2015

Het werk bestaat uit het verwijderen van ca. 1700 m2 bossages, het leggen van ca. 28 m betonnen duikers ø1250, het aanleggen van ca. 5400 m2 bouwwegen en tijdelijke parkeerterreinen, het aanleggen van ca. 150 meter drainage langs de bouwwegen, het ontgraven van ca. 1000 m3 grond uit funderingssleuven en leidingsleuf, het ontgraven van ca. 2000 m3 grond t.b.v. een retentievijver en het afwerken en inzaaien van de bermen langs de bouwwegen.
Meer informatie...
Bouwrijp maken nieuwbouw Prochamp B.V. Bouwrijp maken nieuwbouw Prochamp B.V.
Bouwrijp maken nieuwbouw Prochamp B.V. Bouwrijp maken nieuwbouw Prochamp B.V.


BRM De Buitenplaats van Ruytenburch

Plaats Vlaardingen
Opdrachtgever Gemeente Vlaardingen
Periode november 2015 - maart 2016

Het werk bestaat uit het uitvoeren van ca. 57.000 m3 grondwerk waarvan ca. 3.200 m3 verontreinigd, het aanbrengen van ca. 85 meter betonriool, het aanbrengen van ca. 700 meter PVC riool, het aanbrengen van ca. 45 meter stalen damwand, het aanbrengen van ca. 400 meter beschoeiing en het aanbrengen van ca. 3.000 m2 menggranulaat.
   
   


Fietspad Bovenkerkerweg - Handweg

Plaats Amstelveen
Opdrachtgever Gemeente Amstelveen
Periode juli - november 2015

Het werk bestaat uit het toepassen van ca. 145 stuks boombeschermers, het toepassen van verkeersmaatregelen, opbreken van ca. 18.500 eenheden bestrating en betonplaten, het frezen van ca. 900 m2 asfalt en beton, het uitvoeren van ca. 5.000 m3 grondwerk onder veiligheidsklasse 2T, het vervoeren van ca. 6.000 m3 zand en grond, het aanbrengen van ca. 1.950 m wortelscherm, het aanbrengen van ca. 750 m kolkafvoeren en mantelbuizen, het aanbrengen van ca. 12.000 m2 puinfundering, het aanbrengen van ca. 11.000 eenheden straatwerk waaronder ca. 900 m2 bestrating met voegvulling in de middengeleiders, het verwerken van ca. 2.400 ton asfaltverhardingen (ca. 12.000 m2), het aanbrengen vanm ca. 8 km markeringen, het aanbrengen van ca. 485 m2 betonverhardingen, het renoveren van een bestaande betonverharding ca. 60 m2 en het verlagen en/of verhogen van ca. 5.600 m2 bermen.
Fietspad Bovenkerkerweg - Handweg Fietspad Bovenkerkerweg - Handweg
Fietspad Bovenkerkerweg - Handweg Fietspad Bovenkerkerweg - Handweg


Herinrichting Adelaarstraat en Sperwerstraat

Plaats Dordrecht
Opdrachtgever Gemeente Dordrecht
Periode oktober - december 2015

Het werk bestaat uit het opbreken en deels afvoeren van ca. 7.200 m2 bestrating, het uitvoeren van ca. 2.700 m3 grondwerk, het vervangen van ca. 250 meter huis- en kolkaansluitingen, het vervangen van ca. 80 stuks kolken, het leveren en aanbrengen van ca. 3.600 m2 betonnen bestrating, het aanbrengen van ca. 3.600 m2 gebakken bestrating, het aanbrengen van ca. 2.350 m kantopsluitingen, het aanbrengen van ca. 23 stuks bomen inclusief grondverbetering met ca. 250 m3 bomengranulaat en het leveren en aanbrengen van diverse straatmeubilair.
   
   


Herinrichting Bosstraat

Plaats Driebergen-Rijssenburg
Opdrachtgever Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Periode april - juli 2015

Het werk bestaat uit het verwijderen van ca. 2.500 e.h. straatwerk, het frezen en afvoeren van ca. 3.000 m2 teerhoudende asfalt, het opbreken en afvoeren van ca. 3.000 m2 puinfundering, het verwijderen van ca. 44 stuks lichtmasten en ander straatmeubilair, het verwijderen van ca. 43 st kolken, het verwijderen van ca. 470 m huis- en kolkaansluitingen, het uitvoeren van ca. 7.000 m3 grondwerk, het verwijderen van ca. 480 m bestaand riool, het volschuimen van ca. 230 m bestaand riool, het toepassen van ca. 500 meter bronbemaling, het leveren en aanleggen van ca. 1.000 meter gescheiden riool, waaronder ca. 240 m IT-riool ø400, ca. 10 m PVC ø315 en ca.750 m betonbuis ø300-400, het leveren en aanbrengen van ca. 550 m huis- en kolkaansluitingen, het leveren en plaatsen van ca. 64 st kolken, het reinigen en inspecteren van de nieuw gelegde riolen, het leveren en aanbrengen van ca. 4.280 m2 puinfundering, het leveren en aanbrengen van ca. 5.900 e.h. straatwerk waarvan ca. 2.300 meter kantopsluitingen, ca. 400 m2 BSS en betontegels en ca. 3.200 m2 gebakken straatstenen, het leveren en aanbrengen van ca. 123 ton asfaltverhardingen, het leveren en aanbrengen van ca. 440 meter wortelscherm, het leveren en aanbrengen van ca. 970 m2 kunststofplaten en grindverharding t.b.v. parkeerstroken, het leveren en plaatsen van ca. 14 stuks lichtmasten en het maken van de digitale revisie van het nieuw gemaakte werk zowel ondergronds als bovengronds.
Meer informatie...
Herinrichting Bosstraat Herinrichting Bosstraat
Herinrichting Bosstraat Herinrichting Bosstraat


Herinrichting Esdoornlaan en Schoolstraat

Plaats Sleeuwijk
Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Periode juni - december 2015

Het werk bestaat uit het nemen van verkeersmaatregelen, het rooien van ca. 33 stuks bomen, het opbreken van ca. 10.000 e.h. straatwerk en asfaltverhardingen, het opbreken van ca. 1.400 m2 puinfundering, het opbreken van ca. 400 meter riool, het leggen van ca. 990 meter riool beton ø300 - GVK ø600, het reinigen, inspecteren en volschuimen van ca. 115 meter vervallen riool, het vervangen van ca. 500 meter huis- en kolkaansluitingen, het vervangen van ca. 70 stuks kolken, het reinigen en inspecteren van ca. 990 meter nieuw riool, het maken van de rioolrevisie, het uitvoeren van ca. 20.000 m3 grondwerk, het aanbrengen van ca. 3.000 m2 menggranulaat, het aanbrengen van ca. 8.300 e.h. straatwerk en het uitvoeren van ca. 85 are cultuurtechnisch werk.
Herinrichting Esdoornlaan en Schoolstraat Herinrichting Esdoornlaan en Schoolstraat
   


Ombouw parallelweg naar fietsstraat Van Grobbendoncklaan

Plaats 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch
Periode augustus - december 2015

De werkzaamheden bestaan uit het toepassen van verkeersmaatregelen, het opbreken van ca. 5500 m2 bestratingen, het frezen van ca. 1400 m2 teerhoudende deklaag, het opbreken van ca. 2800 m2 asfaltverhardingen met fundering, het uitvoeren van ca. 8.000 m3 grondwerk, het verwijderen van ca. 450 meter bestaande gemengd riool, het leggen van ca. 850 meter gescheiden riool beton ø400 tot ø600 waarvan het hemelwaterriool als infiltratieriool is uitgevoerd, het vervangen van ca. 550 meter huis- en kolkaansluitingen, het aanbrengen van ca. 50 stuks kolken, het aanbrengen van ca. 3.800 m2 puinfunderingen, het in het werk storten van ca. 350 meter overrijdbare betonnen verkeersgeleiders met cobblestone-motief, het aanbrengen van ca. 1800 meter betonnen banden, het aanbrengen van ca. 3.000 m2 betonstraatstenen en betontegels, het aanbrengen van ca. 2.500 m2 asfaltverhardingen en het afwerken van de bermen, aanbrengen van verkeersborden en markeringen.
Ombouw parallelweg naar fietsstraat Van Grobbendoncklaan Ombouw parallelweg naar fietsstraat Van Grobbendoncklaan
Ombouw parallelweg naar fietsstraat Van Grobbendoncklaan Ombouw parallelweg naar fietsstraat Van Grobbendoncklaan


Woonrijp maken Heijhorst

Plaats Scherpenzeel
Opdrachtgever Gemeente Scherpenzeel
Periode november 2015 - april 2017

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 2900 m2 bestaande bestrating en ca. 700 m1 bestaande kantopsluitingen, het verwijderen van ca. 15 m1 riolering en 35 stuks kolken, het verlagen van ca. 3850 m2 wegfunderingen, het ontgraven van ca. 900 m3 grond, het verwerken van ca. 1000 m3 zand/grond, het leveren en verwerken van ca. 270 m3 straatzand, het leveren en verwerken van ca. 100 m3 bomengranulaat, het leveren en aanbrengen van ca. 870 m1 PVC huis- en kolkafvoerleidingen, het leveren en aanbrengen van ca. 50 stuks putranden en ca. 180 stuks kolken, het aanbrengen van ca. 1300 m2 puinfundering en het leveren en aanbrengen van ca. 15.200 e.h. straatwerk.