Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Aanleg bergbezinkleiding

Plaats Herwijnen
Opdrachtgever Gemeente Lingewaal
Periode november 2009 - mei 2010

Het project bestaat uit het opbreken van ca. 10.000 e.h. straatwerk, het uitvoeren van ca. 5.500 m3 grondwerk, het verwijderen van een drietal verontreinigde bodemspots (totaal ca. 100 m3), het aanleggen van ca. 1.000 m betonriolering ø500-1000, het aanleggen van een bergingsriool van beton ø1500mm over een lengte van ca. 80 meter voorzien van twee grote betonputten op funderingspalen, het aanleggen van ca. 4500 e.h. straatwerk en het leveren en verwerken van ca. 2.000 ton asfalt.
Aanleg bergbezinkleiding Aanleg bergbezinkleiding
Aanleg bergbezinkleiding Aanleg bergbezinkleiding


Aanleg rotonde N831 t.h.v. Oude Rijksweg

Plaats Hedel
Opdrachtgever Provincie Gelderland
Periode juni - november 2009

Aanleg rotonde N831 t.h.v. de Oude Rijksweg en de Baronieweg te Hedel. Het werk bestaat uit het toepassen van verkeersmaatregelen, frezen van ca. 5800 m2 asfaltverharding, het afvoeren van ca. 2.100 ton vrijkomende asfalt- en betonpuin, het leveren en verwerken van ca. 1.500 m3 zand, ca. 800 ton korrelzand, ca. 5.000 ton beton- en menggranulaat, het leveren en aanleggen van ca. 216 meter betonnen duikers ø500 t/m ø1000, het omleggen van ca. 200 meter rioolpersleiding met twee pompputten, het leveren en aanbrengen van ca. 1.250 e.h. straatwerk, 2 stuks complete bushaltes, het aanbrengen van ca. 406 meter in het werk gestorte betonbanden en ca. 619 m2 betonverhardingen in geleiders, rammelstroken en bermen, het leveren en aanbrengen van ca. 2.800 ton asfaltverharding, ca. 600 m2 thermoplastische markeringen, het leveren en aanbrengen van ca. 81 verkeersborden en 48 meter geleiderail, het leveren en aanbrengen van ca. 1.500 meter grondkabel, 30 stuks lichtmasten en 2 regelkasten t.b.v. het OV-systeem
Meer informatie...
Aanleg rotonde N831 t.h.v. Oude Rijksweg Aanleg rotonde N831 t.h.v. Oude Rijksweg
Aanleg rotonde N831 t.h.v. Oude Rijksweg Aanleg rotonde N831 t.h.v. Oude Rijksweg


As van Kanaleneiland, deel Amerikalaan

Plaats Utrecht
Opdrachtgever GEM Kanaleneiland C.V.
Periode mei 2009 - maart 2010

Vervanging van de riolering en het aanbrengen van een infiltratievoorziening voor voor het project “As van Kanaleneiland, deelplan Amerikalaan” te Utrecht. Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 5.300 m2 asfaltverharding met puinfundering en ca. 3.800 e.h. bestrating, het toepassen van ca. 1.100 meter bronbemaling met ontijzeringsinstallatie, het uitvoeren van ca. 22.000 m3 grondwerk, het vervangen van ca. 790 meter betonriool ø300/450 t/m ø900/1350mm door ca. 1.800 meter betonriolering ø300 t/m ø1000mm, het vervangen van ca. 700 m huis- en kolkaansluitingen, straatwerk ca. 2800 e.h., het aanbrengen van ca. 5.300 m2 puinfundering en ca. 1.531 ton asfaltverharding. De infiltratievoorziening bestaat uit het leveren en aanbrengen van ca. 381 m3 kunststof infiltratiekratten (zie de video op YouTube via onderstaande link), het maken van een uitstroombak in het Amsterdam Rijnkanaal d.m.v. ca. 15,3 m stalen damwand met groutankers en 11 stuks betonnen afdekplaten.
Meer informatie...
As van Kanaleneiland, deel Amerikalaan As van Kanaleneiland, deel Amerikalaan
As van Kanaleneiland, deel Amerikalaan As van Kanaleneiland, deel Amerikalaan


BRM De Ormeling III

Plaats Nederhemert-Noord
Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel
Periode juli - oktober 2009

Bouwrijpmaken woonuitbreiding “De Ormeling III” te Nederhemert-Noord, bestaande uit: het leveren en aanbrengen van ca. 800 meter betonriolering ø300-1000mm, het uitvoeren van ca. 36.000 m3 grondwerk, aanleggen van ca. 630 m huis- en kolkaansluitingen, aanbrengen van 4 stuks uitstroombakken en 1 stuks lamellenfilterput, aanbrengen van 6 stuks gewapend betonnen duikers (totale lengte 85m) afm.150x75cm en 200x125cm met stootplaten, aanbrengen van ca. 1.900 meter hardhouten beschoeiing, aanbrengen van ca. 2.600 m2 puinfundering, ca. 4.000 e.h. straatwerk waarvan ca. 2.260 m2 gebakken dikformaat stenen en ca. 420 are cultuurtechnische werkzaamheden. Voor een fimpje zie onderstaande link.
Meer informatie...
BRM De Ormeling III BRM De Ormeling III
BRM De Ormeling III BRM De Ormeling III


BRM en WRM Waveem

Plaats Waalwijk
Opdrachtgever Casade Woondiensten B.V.
Periode juli 2009 - maart 2010

De bouwrijpmaken fase (juli-augustus 2009) bestaat uit het leveren en aanleggen van ca. 500 meter PVC-riool ø250-315mm inclusief betonputten en het maken van rioolaansluitingen d.m.v. kruisingsputten op het gemeentelijk riool in de Marijkestraat en de Grotestraat. Nadat de nutsbedrijven de nieuwbouwwoningen had aangesloten hebben wij ca. 75 stuks vuilwater- en hemelwater- huisaansluitingen gemaakt. De woonrijpmaken fase (december 2009 - maart 2010) bestaat uit het leveren en stellen van straatkolken, het leveren en aanbrengen van ca. 12.000 m2 bestratingen, het leveren en aanbrengen van ca. 20 are leilinden, laanbomen, beukenhaag en beplantingen.
Meer informatie...
BRM en WRM Waveem BRM en WRM Waveem
   


Herinrichting Suze Groeneweg-erf

Plaats Dordrecht
Opdrachtgever Gemeente Dordrecht
Periode november 2008 - juli 2009

Het betreft de herinrichting van de Suze Groeneweg-erf, in de wijk “Stadspolders” te Dordrecht. Het werk bestaat uit het opbreken en afvoeren van ca. 26.000 e.h. straatwerk, verwijderen van ca. 100 stuks bomen, het opnemen en later opnieuw stellen van ca. 300 stuks straatkolken en ca. 100 stuks putranden, het ontgraven van grond ca. 1.400 m3, zand leveren en verwerken ca. 4.000 m3, leveren en aanbrengen straatwerk ca. 26.000 e.h., leveren en aanbrengen van ca. 100 stuks bomen en uitvoeren groenvoorzieningen ca. 30 are, het leveren en aanbrengen van diverse straatmeubilair en ca. 12 stuks lichtmasten met electrotechnische werkzaamheden
Herinrichting Suze Groeneweg-erf Herinrichting Suze Groeneweg-erf
Herinrichting Suze Groeneweg-erf Herinrichting Suze Groeneweg-erf


Herinrichting van de Wilhelminastraat en de Noorder Parallelweg

Plaats Waalwijk
Opdrachtgever Gemeente Waalwijk
Periode april 2009 - april 2010

Extra foto's m.b.t. het aanbrengen van een rechthoekige rioolkoker onder een bestaande hogedruk gasleiding. Het betonwerk is uitgevoerd door onze onderaannemer BT-CO te Nederhemert (zie link).
Meer informatie...
Herinrichting van de Wilhelminastraat en de Noorder Parallelweg Herinrichting van de Wilhelminastraat en de Noorder Parallelweg
Herinrichting van de Wilhelminastraat en de Noorder Parallelweg Herinrichting van de Wilhelminastraat en de Noorder Parallelweg


Herinrichting van de Wilhelminastraat en de Noorder Parallelweg

Plaats Waalwijk
Opdrachtgever Gemeente Waalwijk
Periode april 2009 - april 2010

De Herinrichting van de Wilhelminastraat en de Noorder Parallelweg tussen de Wilhelminastraat en de Stationsweg zijn hoofdaders in het binnenstedelijk gebied en dient met een strakke fasering en planning uitgevoerd te worden in samenspraak met opdrachtgever en nutsbedrijven. Het werk bestaat uit het nemen van verkeersmaatregelen, het opbreken van ca. 18.000 e.h. straatwerk en asfalt, uitvoeren van ca. 12.500 m3 grondwerk, het toepassen van ca. 1.300 m bronbemaling, het vervangen van ca. 1.200 m betonriool ø300 t/m ø1250mm, het vervangen van ca. 1.200 m PVC huis- en kolkaansluitleidingen, het vervangen van ca. 105 stuks kolken, het aanbrengen van ca. 4.625 ton hydraulisch menggranulaat, het aanbrengen van ca. 2.560 ton asfaltverharding, het aanbrengen van ca. 330 m2 printbeton, het aanbrengen van ca. 2.310 m markeringen en het aanbrengen van ca. 12.630 e.h. straatwerk.
Meer informatie...
Herinrichting van de Wilhelminastraat en de Noorder Parallelweg Herinrichting van de Wilhelminastraat en de Noorder Parallelweg
Herinrichting van de Wilhelminastraat en de Noorder Parallelweg Herinrichting van de Wilhelminastraat en de Noorder Parallelweg


Reconstructie Noorderkwartier

Plaats Dordrecht
Opdrachtgever Gemeente Dordrecht
Periode januari - juli 2009

Reconstructie Noorderkwartier, in de wijk “De Staart” te Dordrecht. Het werk bestaat uit het opbreken en afvoeren van ca. 17.000 e.h. straatwerk, uitvoeren ca. 1.500 m3 grondwerk, vervangen van ca. 250 meter riool beton ø300 tot ø400, het leveren en aanbrengen van ca. 17.000 e.h. straatwerk, het aanpassen en plaatsen van ca. 42 stuks lichtmasten met electrotechnische werkzaamheden en het leveren en planten van ca. 64 stuks bomen en de nazorg daarvan.
Meer informatie...
Reconstructie Noorderkwartier Reconstructie Noorderkwartier
Reconstructie Noorderkwartier Reconstructie Noorderkwartier


Reconstructie Pastoor van Erpstraat / Bunderstraat

Plaats Schijndel
Opdrachtgever Gemeente Schijndel
Periode november 2008 - september 2009

Het werk bestaat uit het toepassen van verkeersmaatregelen, het opnemen en afvoeren van ca. 17.000 e.h. straatwerk, het uitvoeren van ca. 2.000 m3 grondwerk, het verwijderen van ca. 750 m oud riool, het leveren en aanbrengen van ca. 1.500 m riool beton ø300-600, het vervangen van ca. 815 m huis- en kolkaansluitingen, het leveren en aanbrengen van ca. 17.000 e.h. straatwerk, het aanbrengen van ca. 15 are groenvoorzieningen en 46 stuks bomen met nazorg
Meer informatie...
Reconstructie Pastoor van Erpstraat / Bunderstraat Reconstructie Pastoor van Erpstraat / Bunderstraat
Reconstructie Pastoor van Erpstraat / Bunderstraat Reconstructie Pastoor van Erpstraat / Bunderstraat


Rioolreconstructie Oranjebuurt fase 1

Plaats Dodewaard
Opdrachtgever Gemeente Neder-Betuwe
Periode maart - juli 2009

Reconstructie riolering Oranjebuurt fase 1 te Dodewaard. Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 14.000 e.h. straatwerk, het toepassen van ca. 130 meter bronbemaling, het uitvoeren van ca. 13.000 m3 grondwerk, het verwijderen van ca. 1050 m bestaande riolering, het leggen van ca. 1850 m nieuwe riolering PVC ø200 t/m beton ø600, het stellen van ca. 100 stuks kolken, het aanleggen van ca. 1500 meter huis- en kolkaansluitingen, het aanbrengen van ca. 6.000 m2 puin- en zandcementfundering, het aanbrengen van ca. 15.000 eenheden straatwerk, het aanbrengen van ca. 110 stuks diverse straatmeubilair/verkeersborden en het uitvoeren van groenvoorzieningen.
Meer informatie...
Rioolreconstructie Oranjebuurt fase 1 Rioolreconstructie Oranjebuurt fase 1
Rioolreconstructie Oranjebuurt fase 1 Rioolreconstructie Oranjebuurt fase 1


WRM De Vlinder

Plaats Zaltbommel
Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel
Periode september - oktober 2009

Woonrijpmaken plan De Vlinder Waluwe II te Zaltbommel. Het werk bestaat uit het verleggen van ca. 10 meter betonriool inclusief betonput en uitstroombak, het uitvoeren van ca. 2.000 m3 grondwerk, het aanleggen van ca. 110 meter kolk- en drainaansluitingen en het aanbrengen van ca. 4.000 e.h. straatwerk.
Meer informatie...
WRM De Vlinder WRM De Vlinder
WRM De Vlinder WRM De Vlinder