Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Aanpassen riolering op de Van Braamhouckgeestkazerne te Doorn

Plaats Doorn
Opdrachtgever DVD Directie West, Dienstkring Utrecht
Periode Januari 2005

Aanpassen riolering op de Van Braamhouckgeestkazerne te Doorn, bestaande uit het leveren en aanbrengen van 2 stuks olie/vetafscheiders, het vervangen van ca. 75 meter riool, opnemen en herstraten ca. 100 m2 straatwerk en ca. 1 are cultuurtechnisch werk.
Meer informatie...
   
   


Baggeren wiel te Papendrecht

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode Mei – oktober 2005

Uitbaggeren ca. 2000 m3 uit een wiel en het leveren en aanbrengen van 6 stuks betonnen boombakken afm. 4x4m², gefundeerd op palen, zodat het lijkt alsof de bomen in de wiel staan.
Meer informatie...
Baggeren wiel te Papendrecht Baggeren wiel te Papendrecht
Baggeren wiel te Papendrecht Baggeren wiel te Papendrecht


Bouw tijdelijke huisvesting Nebo aan de Stenenkamer te Zwijndrecht

Plaats Zwijndrecht
Opdrachtgever De Meeuw Bouwsystemen B.V. Oirschot
Periode Januari – juni 2005

Bouw tijdelijke huisvesting Nebo aan de Stenenkamer te Zwijndrecht, bestaande uit ca. 860 m3 grondwerk, het leveren en heien van 160 stuks betonpalen met poeren, het in het werk storten van een betonnen liftput, het aanleggen van ca. 510 m PVC-riolering en ca. 3000 e.h. straatwerk
Meer informatie...
Bouw tijdelijke huisvesting Nebo aan de Stenenkamer te Zwijndrecht Bouw tijdelijke huisvesting Nebo aan de Stenenkamer te Zwijndrecht
   


Bouw- en woonrijpmaken gebouwen in het plan Ridderpark

Plaats Ridderkerk
Opdrachtgever Roos Bouw B.V.
Periode Juli 2005 – februari 2006

Bouw- en woonrijpmaken gebouw 1, 1a en 2 in het plan Ridderpark te Ridderkerk, bestaande uit ca. 7000 m3 grondwerk, het leveren en aanbrengen van ca. 750 meter riolering en huis-/kolkaansluitingen, het aanbrengen van ca. 25 meter stalen damwand en het aanleggen van ca. 3.500 e.h. straatwerk.
Bouw- en woonrijpmaken gebouwen in het plan Ridderpark Bouw- en woonrijpmaken gebouwen in het plan Ridderpark
Bouw- en woonrijpmaken gebouwen in het plan Ridderpark Bouw- en woonrijpmaken gebouwen in het plan Ridderpark


Reconstructie Dorpsstraat te Lieshout

Plaats Lieshout
Opdrachtgever Gemeente Laarbeek
Periode Augustus 2005 – april 2006

Reconstructie Dorpsstraat te Lieshout, bestaande uit het opbreken en afvoeren van ca. 20.000 e.h. straatwerk, het vervangen van ca. 2100 meter rioolbuis (waarvan ca. 800 meter infiltratie betonbuis) in diam. varierend van PVC ø 315 t/m beton ø 800 en het leveren en straten van ca. 20.000 e.h. (waarvan ca. 6000 m2 gebakken klinkers lingeformaat).
Meer informatie...
Reconstructie Dorpsstraat te Lieshout Reconstructie Dorpsstraat te Lieshout
Reconstructie Dorpsstraat te Lieshout Reconstructie Dorpsstraat te Lieshout


Reconstructie Valkeniersweg e.o. te Gorinchem

Plaats Gorinchem
Opdrachtgever Gemeente Gorinchem
Periode September 2005 – mei 2006

Reconstructie Valkeniersweg e.o. te Gorinchem, bestaande uit het opbreken en herstraten van ca. 27.000 e.h. straatwerk en het vervangen van ca. 1100 meter rioolbuis in diam. varierend van ø300 t/m ø700.
Meer informatie...
Reconstructie Valkeniersweg e.o. te Gorinchem Reconstructie Valkeniersweg e.o. te Gorinchem
Reconstructie Valkeniersweg e.o. te Gorinchem Reconstructie Valkeniersweg e.o. te Gorinchem


Reconstructie Van Milstraat

Plaats Ammerzoden
Opdrachtgever Gemeente Maasdriel
Periode april - juli 2005

Reconstructie riolering Van Milstraat te Ammerzoden, bestaande uit ca. 2200 m3 grondwerk, het leveren en leggen van ca. 175 meter betonbuis ø1200/800 en 50 meter betonbuis ø500 en het opbreken en herstraten van ca. 6000 m2 gebakken straatstenen.
Meer informatie...
Reconstructie Van Milstraat Reconstructie Van Milstraat
Reconstructie Van Milstraat Reconstructie Van Milstraat


Slopen bedrijfsgebouwen Caldic te Papendrecht

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Caldic Isolatietechniek B.V.
Periode Juli 2005

Slopen bedrijfsgebouwen Caldic aan de Noordhoek 33 te Papendrecht, bestaande uit het compleet slopen en afvoeren van ca. 2000m2 loods inclusief het verwijderen van ca. 2300 m2 asbestgolfplaten
Meer informatie...
   
   


Slopen gebouwen op het Militair Revalidatie Centrum te Doorn

Plaats Doorn
Opdrachtgever Mei en september 2005
Periode DVD Directie West, Dienstkring Utrecht

Slopen gebouwen 3, 8, 12, 13, 17 en 42 op het Militair Revalidatie Centrum te Doorn, bestaande uit het slopen van 6 gebouwen, totaal volume ca. 1300 ton inclusief asbestsanering en een erfafscheidingsmuur met een lengte van ca. 220 m.
Meer informatie...
Slopen gebouwen op het Militair Revalidatie Centrum te Doorn Slopen gebouwen op het Militair Revalidatie Centrum te Doorn
   


Uitbaggeren haven van Zaltbommel

Plaats Zaltbommel
Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel
Periode Mei – juni 2005

Uitbaggeren haven van Zaltbommel, bestaande uit het uitbaggeren en afvoeren van ca. 17.300 m3 slib verontreinigd klasse 2 en 3 en het leveren en aanbrengen van ca. 85 meter stalen damwand m.b.v. de Silent-Piler methode.
Meer informatie...
Uitbaggeren haven van Zaltbommel Uitbaggeren haven van Zaltbommel
Uitbaggeren haven van Zaltbommel Uitbaggeren haven van Zaltbommel


Verwijderen septictanks en aanpassen rioleringen op het brandstoffendepot te Pernis en te Lopikerkapel

Plaats Pernis en Lopikerkapel
Opdrachtgever DVD Directie West, Dienstkring Utrecht
Periode Oktober 2005

Verwijderen septictanks en aanpassen rioleringen op het brandstoffendepot te Pernis en te Lopikerkapel, bestaande uit het verwijderen van 10 stuks septictanks, het leveren en stellen van 3 stuks signaleringsputten, het aanleggen van ca. 500 meter PVC riool en het aansluiten daarvan op een gemeentepompput.
Meer informatie...
   
   


Woonrijpmaken 3 woningen aan de Van Maerlantstraat te Papendrecht

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode December 2005 – januari 2006

Woonrijpmaken 3 woningen aan de Van Maerlantstraat te Papendrecht, bestaande uit het aanbrengen van ca. 600 m2 straatwerk inclusief grondwerk en het aanbrengen van kolken etc..
Meer informatie...
   
   


Woonrijpmaken Noord-, Oost- en Zuidkil te Papendrecht

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode Juli – december 2005

Woonrijpmaken Noord-, Oost- en Zuidkil te Papendrecht, bestaande uit het opbreken van ca. 2750 e.h. bestaande verhardingen, ca. 3200 m3 grondwerk, ca. 750m verwijderen en aanbrengen kolkafvoerleidingen, ca. 2700 ton leveren en verwerken asfaltverharding met markeringen, ca. 5500 e.h. straatwerkzaamheden.
Meer informatie...
Woonrijpmaken Noord-, Oost- en Zuidkil te Papendrecht Woonrijpmaken Noord-, Oost- en Zuidkil te Papendrecht
Woonrijpmaken Noord-, Oost- en Zuidkil te Papendrecht Woonrijpmaken Noord-, Oost- en Zuidkil te Papendrecht