Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Aanleg fietspad Middelkampseweg

Plaats Gameren
Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel
Periode november 2012 - februari 2013

Het project bestaat uit het verwijderen van wegbebakening, het opbreken van ca. 1.750 m2 bestratingen en asfaltverhardingen inclusief funderingen, het verrichten van ca. 10.000 m3 grondwerk en het dempen van watergangen, het aanbrengen van ca. 700 m pvc-rioleringen inclusief kolken en putten, het aanbrengen van ca. 650 m drainage, het aanbrengen van ca. 100 m betonnen duikers met putten, het aanbrengen van ca. 2.750 m2 funderingen, het aanbrengen van ca. 3.800 m2 straatwerk, het leveren en verwerken van ca. 800 ton asfaltverhardingen, het aanbrengen van markering en wegbebakening, het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen en het uitvoeren van diverse bijkomende werkzaamheden.
Meer informatie...
Aanleg fietspad Middelkampseweg Aanleg fietspad Middelkampseweg
Aanleg fietspad Middelkampseweg Aanleg fietspad Middelkampseweg


Bouwrijp maken terrein Rijsoord

Plaats Ridderkerk
Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk
Periode augustus - februari 2014

Het werk bestaat uit het opruimen van een voormalig schoolterrein, ongeveer 23 are groot, het verwijderen van ca. 500 m2 asfalt en bestratingen van de Rijksstraatweg, het uitvoeren van ca. 4.000 m3 grondwerk, gedeeltelijk onder archeologisch toezicht en gedeeltelijk onder flora en fauna-toezicht, het vervangen van ca. 100 meter riool, het leveren en verwerken van ca. 1.000 m3 hekla-bims in rioolsleuven en cunetten, het aanbrengen van ca. 1.000 e.h. bestratingen, en het aanbrengen van ca. 500 m2 boombeluchtingskratten. Verder nog waterbouwkundige werkzaamheden zoals ca. 20 meter keerwanden en ca. 50 meter verankerde beschoeiing.
Bouwrijp maken terrein Rijsoord Bouwrijp maken terrein Rijsoord
Bouwrijp maken terrein Rijsoord Bouwrijp maken terrein Rijsoord


Bouwrijpmaken De Waluwe

Plaats Zaltbommel
Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel
Periode november 2013 - mei 2014

Het werk bestaat uit de aanleg van de Fiep Westendorplaan op uitbreidingsplan De Waluwe te Zaltbommel: het opbreken van ca. 600 m2 bestaande verhardingen inclusief fundering, het uitvoeren van ca. 14.000 m3 grondwerk, het leveren en verwerken van ca. 7000 m3 zand, het toepassen van ca. 900 m bemaling, het leveren en aanleggen van ca. 1.800 m riolering variërend van PVC ø315 t/m beton ø900, het leveren en stellen van ca. 37 stuks betonputten, het leveren en stellen van ca. 2 stuks uitstroombakken, het leveren en leggen van ca. 2.000 m huis- en kolkaansluitingen, het leveren en stellen van ca. 80 stuks kolken, het reinigen en inspecteren van ca. 1.800 m nieuw riool, het leveren en aanbrengen van ca. 5.600 m2 puinfundering en het leveren en verwerken van ca. 900 ton asfalt in bouwwegen.
Bouwrijpmaken De Waluwe Bouwrijpmaken De Waluwe
Bouwrijpmaken De Waluwe Bouwrijpmaken De Waluwe


Herinrichting Kerkplein

Plaats Driebergen
Opdrachtgever Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Periode oktober - december 2013

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 2.000 e.h. bestratingen en verhardingen, het uitvoeren van ca. 200 m3 grondwerk, het uitvoeren van grondverbetering t.b.v. 32 stuks nieuwe bomen, het vervangen van ca. 10 kolken, het aanbrengen van ca. 300 m2 puinfundering, het uitvoeren van ca. 2.000 e.h. straatwerk en het aanbrengen van diverse straatmeubilair.
Herinrichting Kerkplein  
   


Herinrichting Pelssingel

Plaats 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch
Periode april - september 2013

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 7.000 m2 bestratingen en asfaltverhardingen, het opbreken van ca. 400 meter bestaande riolering en het leveren en leggen van ca. 800 meter riolering, het uitvoeren van ca. 10.000 m3 grondwerk, het leveren en aanbrengen van ca. 3.000 m2 puinfunderingen, het aanbrengen van ca. 8.000 e.h. straatwerk en ca. 350 m2 asfalt (waaronder een basketbalveld in een groene kleur) en het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden, waaronder groenvoorzieningen, bebordingen en markeringen.
Herinrichting Pelssingel Herinrichting Pelssingel
Herinrichting Pelssingel Herinrichting Pelssingel


Nieuwbouw gemeentewerf

Plaats Waalwijk
Opdrachtgever Gemeente Waalwijk
Periode december 2012 - mei 2013

De nieuwbouw van de gemeentewerf aan de Professor Van 't Hoffweg bestaat uit zowel bouwkundige als civieltechnische werkzaamheden. De civieltechnische werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van ca. 45 bomen, het verwijderen van ca. 20 are bosschage, het uitvoeren van ca. 34.000 m3 grondwerk, het aanbrengen van ca. 88 m betonbuis, het aanbrengen van ca. 1.621 m pvc-buis inclusief kolken en putten, het aanbrengen van ca. 4.800 ton puinfundering, het leveren en aanbrengen van ca. 9.130 e.h. straatwerk en het plaatsen van ca. 300 m hekwerk.
Nieuwbouw gemeentewerf Nieuwbouw gemeentewerf
Nieuwbouw gemeentewerf Nieuwbouw gemeentewerf


Reconstructie Biesboschhaven-Noord

Plaats Werkendam
Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Periode juni - augustus 2013

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 9000 m2 asfalt- en klinkerverhardingen, het aanleggen van ca. 100 meter riolering, het vervangen van ca. 70 straatkolken, het leveren en aanleggen van ca. 1.000 meter molgoten, het leveren en aanbrengen van ca. 7.000 e.h. bestratingen dik 10cm, het leveren en verwerken van ca. 1.000 ton asfalt. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven, dient het werk voornamelijk in de bouwvak vakantie uitgevoerd te worden.
Reconstructie Biesboschhaven-Noord Reconstructie Biesboschhaven-Noord
Reconstructie Biesboschhaven-Noord Reconstructie Biesboschhaven-Noord


Reconstructie N831

Plaats Velddriel
Opdrachtgever Provincie Gelderland
Periode september - november 2013

De reconstructie wordt uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren op de provinciale weg N831 binnen de bebouwde kom van Velddriel. Het betreft het gedeelte tussen de slinger vlakbij het Esso tankstation en de rotonde aan de Wordenseweg. Het werk bestaat globaal uit het verwijderen van ca. 3.800 m2 bestaande fietspaden aan beide zijden inclusief fundering, het aanbrengen van ca. 2.000 m molgoten en ca. 160 stuks kolken aan beide zijden van de rijbaan, het aanleggen van compleet nieuwe (verhoogde) fietspaden en tevens het vervangen van de bestaande deklaag voor geluidsreducerende asfalt. Verder worden er aparte betonnen busbanen met bushaltes aangelegd bij de rotonde aan de Wordenseweg. Totaal komt er ca. 6.000 ton puin vrij uit de bestaande verhardingen en funderingen en wordt er ca. 2.400 ton nieuw asfalt aangebracht. Om het water uit de kolken te kunnen afvoeren wordt er een hwa-riool aangelegd van ca. 1.800 m PVC-buizen en 16 stuks betonputten.
Reconstructie N831 Reconstructie N831
Reconstructie N831 Reconstructie N831


Reconstructie Slimstraat

Plaats Udenhout
Opdrachtgever Gemeente Tilburg
Periode mei 2013 - december 2014

Het werk bestaat uit het verwijderen van ca. 1.400 m2 asfalt, het verwijderen van ca. 12.500 m2 bestrating, het verwijderen van ca. 1.500 m2 puinfundering, het uitvoeren van ca. 43.000 m3 grondwerk, het uitvoeren van een sanering van ca. 160 m3, het verwijderen van ca. 372 m betonriool, het vullen van ca. 1.100 m betonriool inclusief kolken en putten, het aanbrengen van ca. 1.000 m betonbuis, het verwijderen van ca. 500 m pvc-buis, het verwijderen van ca. 300 m gresbuis, het aanbrengen van ca. 1.750 m pvc-buis, het aanbrengen van ca. 4.800 ton puinfundering en het leveren en aanbrengen van ca. 26.000 e.h. straatwerk.
Reconstructie Slimstraat Reconstructie Slimstraat
Reconstructie Slimstraat Reconstructie Slimstraat


Rioolvervanging Kerkeland

Plaats Dreumel
Opdrachtgever Gemeente West Maas en Waal
Periode februari - maart 2013

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 700 m2 asfaltverharding en ca. 350 m2 bestratingen, het uitvoeren van ca. 3.500 m3 grondwerk, het vervangen van ca. 125 m betonriool d=400, het vullen van ca. 115 m vervallen betonriool, het vernieuwen van ca. 300 m huis- en kolkaansluitingen, het aanbrengen van ca. 725 m2 puinfundering, het leveren en aanbrengen van ca. 285 ton asfalt en het uitvoeren van ca. 900 e.h. straatwerkzaamheden.
Rioolvervanging Kerkeland Rioolvervanging Kerkeland
Rioolvervanging Kerkeland Rioolvervanging Kerkeland


Uitbreiding Provimi

Plaats Velddriel
Opdrachtgever Cargill Innovation Center
Periode september 2012 - mei 2014

In diverse fases wordt Provimi Innovation Center te Velddriel uitgebreid en gemoderniseerd. 2012-sep. nieuwe pluimveestal 2013-mrt. quarantainestal, monsteropslaggebouw en bezoekersgangen 2013-jul. kantoor 2013-sep. sloop oude stallen 2013-dec. parkeerterrein Het gehele werk bestaat uit het uitvoeren van ca. 12.000 m3 grondwerk, diverse bouwputbemalingen, ca. 500 meter rioleringen en ca. 10.000 m2 bestratingen en verhardingen
Uitbreiding Provimi Uitbreiding Provimi
Uitbreiding Provimi Uitbreiding Provimi


WRM De Nieuwe S

Plaats Sleeuwijk
Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Periode november 2013 - oktober 2014

Het werk bestaat uit het verwijderen van ca. 6.800 m2 tijdelijke bouwwegen van menggranulaat, het verwijderen van ca. 15.000 m2 van het bovenste gedeelte van de bouwwegen van menggranulaat, het frezen van ca. 2.700 m2 bestaand asfalt, het verwijderen van ca. 20 m tijdelijke stalen duikers, het uitvoeren van ca. 9.000 m3 grondwerk t.b.v. cunetten, sleuven en watergangen, het aanbrengen van ca. 1300 m DWA en RWA rioleringen, het aanbrengen van ca. 1.500 m2 puinfundering, het uitvoeren van ca. 13.500 m2 straatwerk, het aanbrengen van ca. 7.000 m2 asfaltverhardingen, het aanbrengen van ca. 220 m beschoeiing, de bouw van betonnen kademuren en een stalen brug, het planten van ca. 74 st. bomen en ca. 4.670 m2 heesters.
Meer informatie...
WRM De Nieuwe S WRM De Nieuwe S
WRM De Nieuwe S WRM De Nieuwe S