Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Aanleg bushaltes

Plaats Kerkdriel
Opdrachtgever Provincie Gelderland
Periode november - december 2014

Het werk bestaat uit het uitvoeren van ca. 600 m3 grondwerk, het leveren en stellen van ca. 7 stuks kolken, het leveren en leggen van ca. 200 m kolkleidingen, mantelbuizen en grondkabels, het leveren en aanbrengen van ca. 800 eenheden straatwerk (bushaltebanden, trottoirbanden, betontegels en H-profielstenen), het leveren en aanbrengen van 2 stuks bushaltes inclusief afvalbakken en bebordingen, het leveren en aanbrengen van een lichtmast en electrotechnische werkzaamheden, het leveren en aanbrengen van ca. 42 stuks fietsenstallingen, het leveren en aanbrengen van ca. 50 meter hekwerk en het aanbrengen van ca. 20 are groenvoorzieningen.
Aanleg bushaltes Aanleg bushaltes
Aanleg bushaltes Aanleg bushaltes


Aanleg schoonwatertracé Noord fase 4

Plaats Scherpenzeel
Opdrachtgever Gemeente Scherpenzeel
Periode november 2014 - mei 2015

Het werk bestaat uit het opbreken en afvoeren van ca. 1450 m2 asfaltverhardingen, ca. 4.000 m2 bestratingen en ca. 1300 meter kantopsluitingen, het opbreken van ca. 52 stuks kolken en 370 meter kolkaansluitingen, het uitvoern van ca. 8.000 m3 grondwerk, het opbreken van ca. 900 m bestaand riool ø300-600mm, het vullen van ca. 80 m bestaand riool, het leggen van ca. 1.370 m nieuw riool ø250-600mm, het leggen van ca. 1.170 m huis- en kolkaansluitingen, het plaatsen van ca. 64 stuks kolken, het aanbrengen van ca. 2.100 m2 puinfundering, het stellen van ca. 1.140 m kantopsluitingen en het straten van ca. 5.500 m2 bestratingen.
Aanleg schoonwatertracé Noord fase 4 Aanleg schoonwatertracé Noord fase 4
Aanleg schoonwatertracé Noord fase 4 Aanleg schoonwatertracé Noord fase 4


Afkoppelen Boonkamp - Schuttershof

Plaats Ammerzoden
Opdrachtgever Gemeente Maasdriel
Periode oktober 2014 - februari 2015

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 6.100 e.h. bestratingen, het rooien van ca. 750 m2 begroeiingen en bomen, het toepassen van ca. 580 meter bronbemaling en sleufbekisting, het aanleggen van ca. 580 meter betonriool ø300-400, het aanbrengen van een betonnen pompput en uitstroombak, het vervangen van ca. 72 stuks kolken, het vervangen van ca. 200 meter kolkafvoerleidingen, het aanleggen van ca. 420 m huisaansluitingen t.b.v. het HWA-riool, het aanbrengen van ca. 6.500 e.h. bestratingen, het leveren en aanbrengen van hekwerken en het uitvoeren van ca. 6 are cultuurtechnisch werk.
Meer informatie...
Afkoppelen Boonkamp - Schuttershof Afkoppelen Boonkamp - Schuttershof
Afkoppelen Boonkamp - Schuttershof Afkoppelen Boonkamp - Schuttershof


De Gender fase 4

Plaats Eindhoven
Opdrachtgever Gemeente Eindhoven
Periode maart - september 2014

Het werk bestaat uit het toepassen van verkeersmaatregelen in de omgeving van het werk, dat naast het Philipsstadion is gelegen, het verwijderen van ca. 2.600 m2 asfalt en ca. 3.000 e.h. bestratingen, het verwijderen van ca. 1.300 m2 fundering, het uitvoeren van ca. 11.000 m3 grondwerk, het toepassen van ca. 740 m bronbemaling inclusief monitoring van grondwater en zettingen in de omgeving, het verwijderen van ca. 234 m betonriolering d=300 t/m d=1800, het aanbrengen van ca. 389 m GVK- en betonriolering d=300 t/m d=1500, het aanbrengen van ca.3.550 m2 funderingen, het aanbrengen van ca.2.400 ton asfaltverhardingen, het aanbrengen van ca.2000 e.h. bestratingen en bijkomende werkzaamheden zoals het vervangen van 9 stuks lichtmasten, het verwijderen en aanbrengen van wegmarkeringen, leveren en verwerken van gekleurde betonprint in middengeleiders en cultuurtechnische werkzaamheden.
De Gender fase 4 De Gender fase 4
De Gender fase 4 De Gender fase 4


Fietsstraat Everard Meijsterlaan

Plaats Utrecht
Opdrachtgever Gemeente Utrecht
Periode juni - november 2014

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 1800 m2 asfalt met fundering, het opbreken van ca. 8.200 m2 bestratingen, het rooien van ca. 14 stuks bomen en diverse wegmeubilair, het uitvoeren van ca. 2.400 m3 grondwerk, het aanbrengen van ca. 35 stuks kolken met kolkafvoerleidingen, het aanbrengen van ca. 535 m2 puinfundering en ca. 1.120 m2 waterpasserende basalt fundering, het aanbrengen van ca. 11.500 e.h. straatwerk waarvan ca. 1.100 m2 waterpasserende bestrating, het frezen van ca. 2.300 m2 asfalt en dit overlagen met een nieuwe deklaag en het aanbrengen van wegmarkeringen, het uitvoeren van groenvoorzieningen, waaronder het planten van ca. 41 stuks nieuwe bomen en het verplanten van ca. 21 stuks bestaande bomen, het aanbrengen van ca. 360 m wortelscherm en het planten van ca. 20.000 stuks struiken en bloembollen.
Meer informatie...
Fietsstraat Everard Meijsterlaan Fietsstraat Everard Meijsterlaan
Fietsstraat Everard Meijsterlaan Fietsstraat Everard Meijsterlaan


Herinrichten Vogeltjesbuurt fase 1a

Plaats Tilburg
Opdrachtgever Gemeente Tilburg
Periode december 2014 - mei 2015

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 5.500 e.h. bestratingen, het uitvoeren van ca. 4.500 m3 grondwerk voor sleuven en cunetten, het toepassen van ca. 325 m bronbemaling, het vervangen van ca. 325 m riolering ø300-500mm, het vervangen van ca. 1.000 m huis- en kolkaansluitingen, het uitvoeren van ca. 1.200 m reiniging en inspectie van bestaand en nieuw riool, het plaatsen van ca. 53 stuks kolken, het aanbrengen van ca. 400 m2 puinfundering, het aanbrengen van een metselwerkmuur ca. 120 m lang en 0,60 m breed met fundering en voegwerk, het aanbrengen van ca. 6.600 e.h. straatwerk, het leveren en planten van ca. 31 stuks bomen en 1.300 stuks sierplantsoen, het leveren en aanbrengen van ca. 36 stuks verkeersborden en ca. 9 stuks straatmeubilair en speeltoestellen in een speelveld voor de jeugd.
Herinrichten Vogeltjesbuurt fase 1a  
   


Herinrichting Hertogstraat

Plaats Tilburg
Opdrachtgever Gemeente Tilburg
Periode augustus - oktober 2014

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 6.250 e.h. straatwerk, het uitvoeren van ca. 10.000 m3 grondwerk, het toepassen van ca. 275 m bronnering, het vervangen van ca. 510 m betonriool ø300/450 t/m ø1250 inclusief putten, het reinigen en inspecteren van 510 m riolering, het verwijderen van ca. 460 m loze stalen en PE-leidingen, het vervangen van ca. 30 stuks kolken met kolkafvoerleidingen, het vervangen van ca. 1.200 m huisaansluitingen (hwa+dwa), het aanbrengen van ca. 6.250 e.h. straatwerk, het uitvoeren van groenvoorzieningen waaronder het rooien van ca. 45 stuks bomen, het planten van ca. 31 stuks nieuwe bomen inclusief grondverbetering, het planten van ca. 3.500 stuks struiken en het plaatsen van wegmeubilair.
Meer informatie...
Herinrichting Hertogstraat Herinrichting Hertogstraat
Herinrichting Hertogstraat Herinrichting Hertogstraat


Herinrichting Molenbochtstraat – Sumatrastraat

Plaats Tilburg
Opdrachtgever Gemeente Tilburg
Periode april - september 2014

Het werk bestaat uit het toepassen van omleidingen en afzettingen, het opbreken en afvoeren van ca. 7000 m2 bestrating en ca. 3000 m2 asfalt, het uitvoeren van ca. 3.500 m3 grondwerk, het toepassen van ca. 240 meter bemaling, het vervangen van ca. 240 meter eivormig betonnen riool, het vervangen van ca. 80 bestaande inlaten, het vervangen van ca. 1700 meter huis- en kolkaansluitingen, het vervangen van ca. 70 stuks kolken, het aanbrengen van ca. 5.000 m2 puinfundering, het leveren en aanbrengen van ca. 9.000 e.h. betonnen bestrating, ca. 450m2 gebakken bestrating en ca. 30 ton asfalt, het aanbrengen van ca. 60 stuks bomen inclusief grondverbetering met ca. 1.500 m3 bomengranulaat, het aanbrengen van wortelschermen en boompalen, het leveren en aanbrengen van ca. 1500 stuks struiken en het onderhoud van de groenvoorzieningen voor de duur van 12 maanden en het leveren en aanbrengen van diverse straatmeubilair, zoals borden, zitbanken en boombeugels.
Herinrichting Molenbochtstraat – Sumatrastraat Herinrichting Molenbochtstraat – Sumatrastraat
Herinrichting Molenbochtstraat – Sumatrastraat Herinrichting Molenbochtstraat – Sumatrastraat


Onderhoud Baai

Plaats Etten-Leur
Opdrachtgever Gemeente Etten-Leur
Periode september - december 2014

Het werk bestaat uit de reconstructie van de Baai te Etten-Leur en bestaat uit de volgende werkzaamheden: het beschermen van ca. 70 stuks bomen tijdens de werkzaamheden, het verwijderen en later weer aanbrengen van wegmeubilair, het opbreken van ca. 7000 e.h. straatwerk, het vervangen van ca. 200 meter betonriool ø700, het aanbrengen van ca. 2 stuks deelrenovaties, het volschuimen van ca. 150 meter vervallen riolering, het vervangen van ca. 500 meter kolk- en huisaansluitingen, het vervangen van ca. 60 stuks kolken, het aanbrengen van ca. 2500 m2 puinfundering, het aanbrengen van ca. 7500 e.h. bestrating, het aanpassen van ca. 22 stuks lichtmasten en het uitvoeren van groenwerkzaamheden ca. 3 are.
Onderhoud Baai  
   


Reconstructie Buitenhaven

Plaats 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch
Periode oktober 2014 - februari 2015

Het werk bestaat uit het gefaseerd uitvoeren van reconstructiewerkzaamheden, te weten: het bouwkundig opnemen van de bebouwing, het toepassen van boombeschermingen ca. 30 stuks, het uitvoeren van ca. 2.000 m3 grondwerk waarvan 800 m3 bodemsanering, het vervangen van ca. 450 meter huis- en kolkaansluitingen, het vervangen van ca. 62 kolken en ca. 6 stuks putranden, het opbreken van ca. 6.600 e.h. bestratingen, het aanbrengen van ca. 2.400 m2 puinfundering, het aanbrengen van ca. 6.500 e.h. bestrating voornamelijk straatbakstenen, het uitvoeren van groenwerkzaamheden waaronder 270 stuks struiken en 32 boomplantvakken met boomroosters en het opnemen en terug aanbrengen van diverse wegmeubilair, hekken en ondergrondse containers.
Reconstructie Buitenhaven Reconstructie Buitenhaven
Reconstructie Buitenhaven Reconstructie Buitenhaven


Reconstructie Officiersvliet Noord en Zuid

Plaats Zwijndrecht
Opdrachtgever Gemeente Zwijndrecht
Periode mei 2014 - oktober 2015

Het werk bestaat uit het treffen van verkeersmaatregelen, beschermen van ca. 135 stuks bomen d.m.v. stamommantelingen, de coördinatie met nutsbedrijven, bewoners en klachtenafwikkeling, het rooien van ca. 40 stuks bomen, het opbreken van ca. 31.500 e.h. bestrating en ca. 1.250 m2 asfalt, het frezen van ca. 4.000 m2 asfalt, het opbreken van ca. 5.000 m2 puinfundering, het toepassen van ca. 2.500 m sleufkist, het uitvoeren van ca. 32.000 m3 grondwerk, het leveren en verwerken van ca. 11.500 m3 bims, het verwijderen van ca. 1.000 meter riool, het volschuimen van ca. 1.000 m riool, het leveren en leggen van ca. 2.500 m PVC-riool ø200-315 en ca. 1.900 m betonriool ø400-600, het meeleggen van ca. 2.700 m drainage, het uitvoeren van ca. 200 m rioolrelining ø500, het vervangen van ca. 2.500 m huis- en kolkaansluitingen, het leveren en plaatsen van ca. 300 stuks kolken, het leveren en aanbrengen van ca. 19.000 m2 puinfundering, het leveren en aanbrengen van ca. 40.000 e.h. straatwerk, het uitvoeren van ca. 120 are cultuurtechnisch werk, het leveren en verwerken van ca. 1.000 m3 bomengranulaat, het leveren en planten van ca. 55 stuks bomen en ca. 3.500 stuks struiken, onderhoud van de groenvoorzieningen, het plaatsen van straatmeubilair en speeltoestellen en het leveren en plaatsen van ca. 110 stuks lichtmasten.
Reconstructie Officiersvliet Noord en Zuid  
   


Rioolvervanging Burgemeester Norbruislaan

Plaats Utrecht
Opdrachtgever Gemeente Utrecht
Periode april - september 2014

Het werk bestaat uit het toepassen van verkeersmaatregelen, het opbreken van ca. 300 e.h. straatwerk, het frezen van ca. 1500 m2 teerhoudende asfalt, het opbreken van ca. 1500 m2 asfalt en puinfundering, het toepassen van ca. 300 m bemaling met reinigingsinstallatie, het toepassen van een rioolwater ompompinstallatie, het uitvoeren van ca. 10.000 m3 grondwerk onder het basisklasse regime, het verwijderen van ca. 300 m betonriool ø800-1500mm, het leggen van ca. 250 m betonriool ø400-1500mm, het slopen van een bestaande overstort-/uitstroomput en het uitvoeren van ca. 2.000 e.h. straatwerk.
Rioolvervanging Burgemeester Norbruislaan Rioolvervanging Burgemeester Norbruislaan
Rioolvervanging Burgemeester Norbruislaan Rioolvervanging Burgemeester Norbruislaan


Vervangen riolering Anna Paulownastraat

Plaats Ridderkerk
Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk
Periode augustus - november 2014

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 3.000 e.h. bestrating, het uitvoeren van ca. 7.000 m3 grondwerk, het vervangen van ca. 440 m gemengd betonriool voor een gescheiden stelsel van PVC ø250 (hwa) en PVC ø315 (vwa) inclusief rioolputten, drainage en het toepassen van bemaling, het vervangen van ca. 220 m huisaansluitingen, het aanpassen van ca. 40 stuks kolken en kolkafvoerleidingen, het terug bestraten van ca. 3.000 e.h. straatwerk.
Vervangen riolering Anna Paulownastraat Vervangen riolering Anna Paulownastraat
Vervangen riolering Anna Paulownastraat Vervangen riolering Anna Paulownastraat