Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Afkoppelen riolering en duurzaam veilig inrichten 30-km zones van Landzicht e.o. te Abcoude

Plaats Abcoude
Opdrachtgever Gemeente Abcoude
Periode juli – september 2007

Afkoppelen riolering en duurzaam veilig inrichten 30-km zones van Landzicht e.o. te Abcoude, bestaande uit het opbreken en afvoeren van ca. 3500 m2 oud straatwerk, het vervangen van ca. 500m PVC-riolering ø200-400mm en het leveren en aanbrengen van ca. 3500 m2 nieuwe bestratingen.
Meer informatie...
Afkoppelen riolering en duurzaam veilig inrichten 30-km zones van Landzicht e.o. te Abcoude Afkoppelen riolering en duurzaam veilig inrichten 30-km zones van Landzicht e.o. te Abcoude
Afkoppelen riolering en duurzaam veilig inrichten 30-km zones van Landzicht e.o. te Abcoude Afkoppelen riolering en duurzaam veilig inrichten 30-km zones van Landzicht e.o. te Abcoude


Reconstructie Albert Schweitzerstraat te Papendrecht

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode januari – juli 2007

Reconstructie Albert Schweitzerstraat e.o., bestaande uit ca. 15.000 m3 grondwerk, aanleggen ca. 1.300 m pvc- en betonriool, ca. 12.000 e.h. straatwerkzaamheden en ca. 30 are grondwerk en groenvoorzieningen.
Meer informatie...
Reconstructie Albert Schweitzerstraat te Papendrecht Reconstructie Albert Schweitzerstraat te Papendrecht
Reconstructie Albert Schweitzerstraat te Papendrecht Reconstructie Albert Schweitzerstraat te Papendrecht


Reconstructie Provincialeweg N831 Velddriel – Rijksweg A2

Plaats Velddriel
Opdrachtgever Provincie Gelderland
Periode juli 2007 – maart 2008

Reconstructie Provincialeweg N831 Velddriel – rijksweg A2 km 15.050-16.200, over een lengte van 1150 meter, bestaande uit het aanleggen van vrijliggende fietspaden en de reconstructie van de bestaande rijbaan en de kruisingen. Globaal bestaat het werk uit het ontgraven van ca. 8000 m3 watergangen, het leveren en aanbrengen van 1000 m2 betomatten, het leveren en verwerken van ca. 13.000 m3 zand in slootdempingen, het leveren en leggen van ca. 1000 meter betonnen duikers en rioleringen, het aanleggen van ca. 8600 m2 puinfundering in cunetten, het frezen van ca. 11.000 m2 bestaande asfaltverharding, het leveren en verwerken van 4.500 ton asfalt en het aanbrengen van 6.200 e.h. straatwerk. Bijkomstige werkzaamheden: het leveren en aanbrengen van een gewapend betonnen duiker inwendig 2,25x2,00m met een totale lengte van 32 m en het leveren en aanbrengen van 30 stuks stootplaten met een lengte van 4 m, en het leveren en aanbrengen van 4 stuks keerwanden met een lengte van 8 m per stuk met een metselwerk voorzetwand t.b.v. inritten. Verder het compleet inrichten van de weg: het leveren en aanbrengen van ca. 140 stuks verkeersborden en 6 km markeringen. Voor een filmpje, zie onderstaande link.
Meer informatie...
Reconstructie Provincialeweg N831 Velddriel – Rijksweg A2 Reconstructie Provincialeweg N831 Velddriel – Rijksweg A2
Reconstructie Provincialeweg N831 Velddriel – Rijksweg A2 Reconstructie Provincialeweg N831 Velddriel – Rijksweg A2


Reconstructie riolering Javalaan e.o. te Zwijndrecht

Plaats Zwijndrecht
Opdrachtgever Gemeente Zwijndrecht
Periode februari – juli 2007

Reconstructie riolering Javalaan e.o. en renovatie gemaal Surinamestraat. De rioolreconstructie bestaat uit het vervangen van ca. 340 m betonriool ø500-800 en het opbreken en aanbrengen van ca. 6000 e.h. straatwerk. De renovatie van het gemaal bestond uit het toepassen van ca. 25 meter stalen damwandkuip met stempels en ontwerpwerkzaamheden, het slopen en herstellen van ca. 12 m3 beton, het aanbrengen van PE-lining en conservering, het vervangen van ca. 12 m betonbuis ø1250 voor GVK-buis ø1200 en het aanbrengen van nieuwe gij.afsluiters ø1200.
Meer informatie...
Reconstructie riolering Javalaan e.o. te Zwijndrecht Reconstructie riolering Javalaan e.o. te Zwijndrecht
Reconstructie riolering Javalaan e.o. te Zwijndrecht Reconstructie riolering Javalaan e.o. te Zwijndrecht


Renovatie muur rond Erebegraafplaats De Grebbeberg te Rhenen

Plaats Rhenen
Opdrachtgever DVD Directie West
Periode januari – maart 2007

Renovatie muur rond Erebegraafplaats De Grebbeberg te Rhenen, bestaande uit het slopen van ca. 250 meter bestaande hekwerken en afdekbanden, het leveren en aanbrengen van ca. 250 meter nieuwe (niet-standaard) betonnen afdekbanden, het reinigen, renoveren en repareren van ca. 250 meter bestaande metselwerk muur.
Meer informatie...
Renovatie muur rond Erebegraafplaats De Grebbeberg te Rhenen Renovatie muur rond Erebegraafplaats De Grebbeberg te Rhenen
Renovatie muur rond Erebegraafplaats De Grebbeberg te Rhenen Renovatie muur rond Erebegraafplaats De Grebbeberg te Rhenen


Rioolvervanging en herinrichting Keteldiep en Oosterdiep e.o. te Dordrecht

Plaats Dordrecht
Opdrachtgever Gemeente Dordrecht
Periode maart – juli 2007

Rioolvervanging en herinrichting Keteldiep en Oosterdiep e.o. te Dordrecht, bestaande uit het vervangen van ca. 480 betonriool ø300-400 en ca. 12.000 e.h. straatwerk.
Meer informatie...
Rioolvervanging en herinrichting Keteldiep en Oosterdiep e.o. te Dordrecht Rioolvervanging en herinrichting Keteldiep en Oosterdiep e.o. te Dordrecht
Rioolvervanging en herinrichting Keteldiep en Oosterdiep e.o. te Dordrecht Rioolvervanging en herinrichting Keteldiep en Oosterdiep e.o. te Dordrecht


Uitbreiding begraafplaats te Waddinxveen

Plaats Waddinxveen
Opdrachtgever Gemeente Waddinxveen
Periode juli 2007 – maart 2011

Uitbreiding begraafplaats te Waddinxveen, bestaande uit het rooien van ca. 175 are bos en gewassen, het tijdelijk verlagen van verkeersdrempels en het tijdelijk aanleggen van wegversmallingen t.b.v. (grond)transporten, het verrichten van ca. 13.000 m3 grondwerk, het leveren en verwerken van ca. 3.740 ton bims, het leveren en verwerken van ca. 24.200 m3 zand, het aanbrengen van ca. 62.500 m2 anti-stuiflaag en het leveren en aanbrengen van ca. 2.800 m drainage en hemelwaterafvoeren.
Meer informatie...
Uitbreiding begraafplaats te Waddinxveen Uitbreiding begraafplaats te Waddinxveen
Uitbreiding begraafplaats te Waddinxveen Uitbreiding begraafplaats te Waddinxveen


Uitvoeren grondwerk t.b.v. toekomstige uitbreidingslocatie “Werkense Polder II” te Werkendam

Plaats Werkendam
Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Periode april 2007 - juni 2008

Uitvoeren grondwerk t.b.v. toekomstige uitbreidingslocatie “Werkense Polder II” te Werkendam, bestaande uit fase 1 (2007): het ontgraven, vervoeren en verwerken ca. 12.000 m3 zand en grond in een voorbelasting en het zeven van ca. 5000 m3 grond met puin en fase 2 (2008): verplaatsen van de voorbelasting ca. 15.000 m3, aanleg waterpartij ca. 11.000 m3 en aanbrengen beschoeiingen 130 meter Gevraagd: foto's van dit project. Wie foto's heeft van dit project, gelieve contact op te nemen met Aann.bedrijf Van Herwijnen. Deze foto's willen we hier graag plaatsen.
Meer informatie...
   
   


Vervangen riolering zuidoost hoek te Boven-Hardinxveld

Plaats Boven-Hardinxveld
Opdrachtgever Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Periode augustus 2007 – oktober 2008

Vervangen riolering zuidoost hoek te Boven-Hardinxveld, bestaande uit het vervangen van ca. 4.600 m PVC-, gres- en betonriool ø250-800mm en ca. 18.500 e.h. straatwerk. In het riool zijn op palen gefundeerde rioolputten, uitstroombakken en lamellenfilterputten aangebracht.
Meer informatie...
Vervangen riolering zuidoost hoek te Boven-Hardinxveld Vervangen riolering zuidoost hoek te Boven-Hardinxveld
Vervangen riolering zuidoost hoek te Boven-Hardinxveld Vervangen riolering zuidoost hoek te Boven-Hardinxveld