Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Aanleg regenwaterriool Dreumel

Plaats Dreumel
Opdrachtgever Gemeente West Maas en Waal
Periode april - juli 2012

Het werk bestaat uit het vooraf uitvoeren van een OCE-onderzoek (explosieven), het opnemen van ca. 3.700 e.h. bestratingen, het verwijderen van ca. 3.200 m² asfalt, het verwijderen van ca. 400 m2 betonverharding, het verwijderen van ca. 1.800 m2 puinfundering, het uitvoeren van ca. 27.700 m3 grondwerk, het aanbrengen van een hardhouten stuw, het verwijderen van ca. 280 m betonriool, het aanbrengen van ca. 670 m betonbuis, het aanbrengen van ca. 340 m pvc-buis, het verwijderen van ca. 410 m pvc-buis, het aanbrengen van ca. 1.700 ton menggranulaat, het aanbrengen van nieuw straatwerk ca. 3.800 e.h. en het aanbrengen van asfalt ca. 1.100 ton (inclusief markeringen).
Meer informatie...
Aanleg regenwaterriool Dreumel Aanleg regenwaterriool Dreumel
Aanleg regenwaterriool Dreumel Aanleg regenwaterriool Dreumel


Aanleg terreinverharding Bonda

Plaats 's Hertogenbosch
Opdrachtgever Bonda's Veevoederbedrijf B.V.
Periode mei - juni 2012

Het werk bestaat uit het opruimen van ca. ... m2 bestaand terrein, het leveren en aanleggen van ca. 270 meter kolkleidingen inclusief kolken, inspectieputten en slibafscheider, het leveren en verwerken van ca. 650 ton menggranulaat, het leveren en aanbrengen van ca. 2.000 m2 bestratingen bestaande uit betonstraatstenen en bedrijfsvloerplaten en het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden zoals het aanbrengen van ca. 40 meter geleiderails.
Aanleg terreinverharding Bonda Aanleg terreinverharding Bonda
Aanleg terreinverharding Bonda Aanleg terreinverharding Bonda


BRM De Roode Camer

Plaats Hank
Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Periode mei - september 2012

Het werk bestaat uit de aanleg van een ontsluitingsweg naar de uitbreidingslocatie "De Roode Camer" te Hank en het bouwrijpmaken van deze woningbouwlocatie. De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van ca. 2.800 e.h. bestratingen en asfaltverhardingen, het uitvoeren van ca. 68.000 m3 grondwerk, het leveren en aanleggen van ca. 190 m IT-riool met 12 stuks IT-kolken, 450 m RWA-riool met 420 m rwa-aansluitingen, 1010 m DWA-riool met 420 m dwa-aansluitingen, het leveren en aanleggen van ca. 100 m duikers, 12 stuks uitstroombakken en 250 m2 betonblokkenmatten, de bouw van een betonnen duikerbrug, het aanbrengen van ca. 1.600 m beschoeiingen, het leveren en aanbrengen van ca. 10.500 m2 puinfundering, het leveren en aanbrengen van ca. 2.500 e.h. straatwerk, het leveren en verwerken van ca. 1.300 ton asfaltverhardingen en het uitvoeren van ca. 200 are cultuurtechnische werkzaamheden.
Meer informatie...
BRM De Roode Camer BRM De Roode Camer
BRM De Roode Camer BRM De Roode Camer


Lekker Fietsen

Plaats 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch
Periode maart - juni 2012

Het werk bestaat uit de reconstructie van 2 fietspaden aan de Maaspoortweg en aan de Vutter te 's-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het opnemen van ca 9.075 e.h. bestratingen, het verwijderen van ca. 64 m² asfalt, het uitvoeren van ca. 10.500 m³ grondwerk, het verwijderen van ca. 252 m gresriool, het aanbrengen van ca. 176 m PVC-buis, het aanbrengen van een fundering van Porodur Lava ca. 2.088 ton, het herstraten van ca. 725 e.h. straatwerk, het aanbrengen van nieuw straatwerk ca. 5.032 e.h. en het aanbrengen van asfalt ca. 2.482 ton (inclusief markeringen).
Meer informatie...
Lekker Fietsen Lekker Fietsen
Lekker Fietsen Lekker Fietsen


Nieuwbouw Waterschap Rivierenland

Plaats Tricht
Opdrachtgever Willemsz Bouwbedrijf B.V.
Periode mei - september 2012

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 700 m2 bestaande verharding, het uitvoeren van ca. 1.000 m3 grondwerk t.b.v. bouwput nieuwbouw en aanleg bestratingen, het aanleggen van ca. 250 meter hemelwater- en vuilwaterafvoer inclusief kolken en uitstroombakken, het verwerken van ca. 3.800 m2 menggranulaat als fundering, het aanleggen van ca. 900 m2 bestratingen, ca. 1.400 m2 asfaltverharding en ca. 500 m2 bedrijfsvloerplaten.
Meer informatie...
Nieuwbouw Waterschap Rivierenland  
   


Reconstructie en afkoppelen HWA De Hohorst

Plaats Kerkdriel
Opdrachtgever Gemeente Maasdriel
Periode oktober - december 2012

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, het opbreken van ca. 2.000 m2 bestratingen en asfaltverhardingen inclusief puinfundering, het uitvoeren van ca. 5.000 m3 grondwerk, het verwijderen van ca. 190 m AC-persleiding d=250, het verwijderen van ca. 200 m vervallen nutsleidingen, het aanbrengen van ca. 285 m betonnen riool d=300 t/m d=1000, het aanbrengen van ca. 190 m PE-persleiding d=250, het aanbrengen van ca. 1.500 m2 puinfundering, het (mechanisch) aanbrengen van ca. 3.000 e.h. straatwerk en het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden, zoals een pompinstallatie in een nieuw te plaatsen pompput en overstortput.
Meer informatie...
Reconstructie en afkoppelen HWA De Hohorst Reconstructie en afkoppelen HWA De Hohorst
Reconstructie en afkoppelen HWA De Hohorst Reconstructie en afkoppelen HWA De Hohorst


Reconstructie Esdoornlaan e.o.

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode september 2012 - november 2013

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 21.000 m2 bestratingen en asfalt, het uitvoeren van ca. 21.000 m3 grondwerk, het verwijderen van ca. 1.600 m bestaande riolering, het aanbrengen van ca. 2.600 m nieuwe gescheiden riolering, het aanbrengen van ca. 21.000 m2 bestrating en het uitvoeren van ca. 2.200 m2 groenwerkzaamheden.
Reconstructie Esdoornlaan e.o. Reconstructie Esdoornlaan e.o.
Reconstructie Esdoornlaan e.o. Reconstructie Esdoornlaan e.o.


Reconstructie Mendelssohnlaan - Donizettilaan

Plaats Eindhoven
Opdrachtgever Gemeente Eindhoven
Periode februari - augustus 2012

Het werk bestaat uit het opbreken en afvoeren van ca. 18.000 e.h. straatwerk, het opbreken en afvoeren van ca. 6.250 m2 teerhoudende asfalt, het uitvoeren van ca. 15.000 m3 grondwerk, het vervangen van ca. 70 meter hoofdriool, het meeleggen van ca. 600 meter drainage, het vervangen van ca. 800 m huis- en kolkaansluitingen, het aanbrengen van ca. 140 stuks kolken, het aanbrengen van ca. 19.000 e.h. straatwerk, het leveren en aanbrengen van ca. 2.020 ton asfalt en bijkomende werkzaamheden zoals markeringen, cultuurtechnisch en electrotechnisch werk.
Reconstructie Mendelssohnlaan - Donizettilaan Reconstructie Mendelssohnlaan - Donizettilaan
Reconstructie Mendelssohnlaan - Donizettilaan Reconstructie Mendelssohnlaan - Donizettilaan


Vitalisering Hintham fase 12 / Vincent van Goghlaan

Plaats Rosmalen
Opdrachtgever Gemeente 's Hertogenbosch
Periode juni - september 2012

Het werk bestaat uit het opbreken van ca. 4.000 e.h. bestrating, het frezen en opbreken van ca. 2.500 m2 asfaltverharding, het verwijderen van ca. 265 meter riolering, het aanleggen van ca. 283 meter riolering, het aanleggen van ca. 400 meter infiltratieriool, het vervangen van ca. 650 meter huis- en kolkaansluitingen, het aanbrengen van ca. 7.250 e.h. bestratingen en het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden, zoals het aanbrengen van ca. 20 m2 beton in geleiders, aanbrengen 25 stuks anti-parkeerpalen en ca. 250 m2 bermen afwerken.
Meer informatie...
Vitalisering Hintham fase 12 / Vincent van Goghlaan Vitalisering Hintham fase 12 / Vincent van Goghlaan
Vitalisering Hintham fase 12 / Vincent van Goghlaan Vitalisering Hintham fase 12 / Vincent van Goghlaan