Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Afbouw dijkweg Papendrecht-Oost, vakken 5, 6 en 7

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
Periode Juni – september 2003

Het vervangen en ophogen van het huidige wegdek van de Visschersbuurt (asfaltverharding) en het aanleggen van trottoirs, drempels en parkeerstroken
Meer informatie...
Afbouw dijkweg Papendrecht-Oost, vakken 5, 6 en 7 Afbouw dijkweg Papendrecht-Oost, vakken 5, 6 en 7
Afbouw dijkweg Papendrecht-Oost, vakken 5, 6 en 7 Afbouw dijkweg Papendrecht-Oost, vakken 5, 6 en 7


Bouw Verzorgingstehuis Tiendwaert

Plaats Boven-Hardinxveld
Opdrachtgever De Meeuw Bouwsystemen B.V. Oirschot
Periode februari - juli 2003

Het uitvoeren van ca. 13000 m3 grondwerk, leveren en heien 291 st betonpalen, aanbrengen 291 st betonnen poeren, aanleg van ca. 1400 m PVC-rioleringen en 150m persleiding, ca. 6200 e.h. straatwerk en ca. 40 are grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen.
Meer informatie...
Bouw Verzorgingstehuis Tiendwaert Bouw Verzorgingstehuis Tiendwaert
Bouw Verzorgingstehuis Tiendwaert Bouw Verzorgingstehuis Tiendwaert


LDR Rhenen

Plaats Rhenen
Opdrachtgever DVD Directie West, dienstkring Soest
Periode September – oktober 2003

Onderhoud bestratingen en groenvoorzieningen op het terrein van de Logistieke Divisie van de luchtmacht (LDR).
Meer informatie...
   
   


Ophogen Enterij te Boskoop

Plaats Boskoop
Opdrachtgever Gemeente Boskoop
Periode februari - juli 2003

Het vervangen van ca. 420 meter PVC riolering ø200-250 en het maaiveld ca. 40 cm ophogen door middel van EPS-elementen (piepschuim) en lava-fundering met ca. 6000 e.h. bestrating en aanbrengen ca. 400 meter beschoeiing.
Meer informatie...
Ophogen Enterij te Boskoop Ophogen Enterij te Boskoop
Ophogen Enterij te Boskoop Ophogen Enterij te Boskoop


Reconstructie Iepenzoom, Lijsterbeshof en Esdoornlaan te Papendrecht

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode november 2003 – maart 2004

Het uitvoeren van ca. 8.000 m3 grondwerk, aanleggen ca. 615 m PVC- en betonriool en ca. 5.700 e.h. (her)straatwerkzaamheden.
Meer informatie...
Reconstructie Iepenzoom, Lijsterbeshof en Esdoornlaan te Papendrecht Reconstructie Iepenzoom, Lijsterbeshof en Esdoornlaan te Papendrecht
Reconstructie Iepenzoom, Lijsterbeshof en Esdoornlaan te Papendrecht  


Reconstructie Kraaihoek Noord

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode Augustus 2003 – september 2004

Bestaande uit ca. 32.000 m3 grondwerk, aanleggen ca. 3.400m PVC- en betonriool, ca. 21.000 e.h. herstraatwerkzaamheden en ca. 60 are grondwerk en groenvoorzieningen
Meer informatie...
Reconstructie Kraaihoek Noord Reconstructie Kraaihoek Noord
   


Rioolrenovatie Groenedijk e.o. Dordrecht

Plaats Dordrecht
Opdrachtgever Gemeente Dordrecht
Periode September – oktober 2003

Bodemsanering van ca.300 m3 met olie verontreinigde grond, het vervangen van ca. 260 m betonriool ø300-400mm, het aanbrengen van ca. 40m horizontaal gestuurde boring PP ø 200 en ca. 1700 e.h. (her)straatwerkzaamheden.
Meer informatie...
   
   


Rioolverzwaring Vestdijk-Steenfortseweg te Middelbeers

Plaats Middelbeers
Opdrachtgever Gemeente Oirschot
Periode maart - juli 2003

Het vervangen van ca. 520 meter oud riool diam.300/400 mm door een bergingsriool diam.900-1000 mm en het aanleggen van ca. 250 meter infiltratieriool diam. 400-500 mm.
Meer informatie...
Rioolverzwaring Vestdijk-Steenfortseweg te Middelbeers Rioolverzwaring Vestdijk-Steenfortseweg te Middelbeers
Rioolverzwaring Vestdijk-Steenfortseweg te Middelbeers Rioolverzwaring Vestdijk-Steenfortseweg te Middelbeers


RWZI Zeist

Plaats Zeist
Opdrachtgever Rietveld Bouw B.V.
Periode Mei – juli 2003

Het aanleggen ca. 400 meter slibafvoerleidingen van PE ø200 rondom de beide nabezinktanks en het door de bodem van de nabezinktanks aanleggen van kabeldoorvoerleidingen.
Meer informatie...
   
   


Sloop burgemeesterswoning aan de Veerweg te Papendrecht

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode September 2003

Sloop van een voormalige burgemeesterswoning / makelaarskantoor inclusief het trekken van de houten paalfundering
Meer informatie...
Sloop burgemeesterswoning aan de Veerweg te Papendrecht Sloop burgemeesterswoning aan de Veerweg te Papendrecht
   


Sloop woningen aan de Oude Veer 16-28 te Papendrecht

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode april 2003

Slopen van 4 dubbele dijkwoningen inclusief asbestverwijdering en afwerken sloopputten / dijktalud.
Meer informatie...
Sloop woningen aan de Oude Veer 16-28 te Papendrecht Sloop woningen aan de Oude Veer 16-28 te Papendrecht
Sloop woningen aan de Oude Veer 16-28 te Papendrecht Sloop woningen aan de Oude Veer 16-28 te Papendrecht


Tijdelijke winkelcentrum “De Meent” Papendrecht

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode November 2003 – maart 2004

Bouw- en woonrijpmaken van het tijdelijke winkelcentrum aan de Veerweg en de reconstructie van een gedeelte van de PVC Hooftlaan bestaande uit ca. 16.000 m3 grondwerk, aanleggen van ca. 630m PVC ø250-315mm en ca. 16.000 e.h. straatwerk.
Meer informatie...
Tijdelijke winkelcentrum “De Meent” Papendrecht Tijdelijke winkelcentrum “De Meent” Papendrecht
Tijdelijke winkelcentrum “De Meent” Papendrecht Tijdelijke winkelcentrum “De Meent” Papendrecht


Vervangen olieafscheider op het MCW te Leusden

Plaats Soesterberg en Leusden
Opdrachtgever DVD Directie West, dienstkring Soest
Periode Oktober – november 2003

Vervangen olieafscheider op het MCW te Leusden en het plaatsen van diverse monsternameputten op het MC te Soesterberg en het MCW te Leusden
Meer informatie...
   
   


Vervangen riolering op de Dumoulinkazerne

Plaats Soesterberg
Opdrachtgever DGW&T Directie West, dienstkring Soest
Periode Mei - juli 2003

Vervangen van ca. 350 meter oud gresriool ø100-400 door nieuw PVC ø125-315mm inclusief een gedeelte onder een gebouw door.
Meer informatie...