Informatie

Aanvullende gegevens:

Aard van bedrijf : Aannemer Grond-, Weg- en Waterbouw
Bedrijfsvereniging : Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid
Bedrijfsverenigingnr. : 05-288172-7
Kamer van Koophandel te : Midden-Nederland
Handelsregister KvK : Nr. 1102.5160
Omzetbelasting : Nr. 8008.40.379.B01
Loonbelasting : Nr. 8008.40.379.L01
G-rekening : Rabobank Bommelerwaard nr. 99 14 16 090
Bankrekening : ABN AMRO 5001.87.665

NEN-EN ISO-9001 gecertificeerd
VCA**-gecertificeerd
SIKB-7001 gecertificeerd
CO2 prestatieladder niveau 5 gecertificeerd