Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Afkoppelen Meerkerk-Noord te Meerkerk

Plaats Meerkerk
Opdrachtgever Gemeente Zederik
Periode September 2006 – mei 2007

Afkoppelen Meerkerk-Noord te Meerkerk, bestaande uit het opbreken en afvoeren van ca. 25.000 e.h. straatwerk, het vervangen van ca. 2500 meter riolering PVC diam.varierend 250 – 500 mm, het vervangen van alle huis- en kolkaansluitingen, het aanbrengen van 1 stuks grote pompput, 4 stuks uitstroombakken, 1 stuks lamellenfilterput en 2 stuks overstortputten, het leveren en straten van ca. 25.000 e.h. straatwerk.
Meer informatie...
Afkoppelen Meerkerk-Noord te Meerkerk Afkoppelen Meerkerk-Noord te Meerkerk
Afkoppelen Meerkerk-Noord te Meerkerk Afkoppelen Meerkerk-Noord te Meerkerk


Afkoppelplan Giessen

Plaats Giessen
Opdrachtgever Gemeente Woudrichem
Periode Maart – oktober 2006

Afkoppelplan Giessen, bestaande uit het opbreken en herstraten van ca. 10.000 e.h. straatwerk en het vervangen van ca. 1100 meter rioolbuis ø300 t/m ø700.
Meer informatie...
Afkoppelplan Giessen Afkoppelplan Giessen
Afkoppelplan Giessen Afkoppelplan Giessen


Bouw oprit Bosch te Papendrecht

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode mei 2006 - februari 2007

Bouw oprit Bosch te Papendrecht bestaat uit het aanbrengen van 2 stuks toegangstunnels t.b.v. een toekomstige parkeergarage en het aanbrengen van een empiled embankment (gefundeerde grondlichaam). De werkzaam-heden voor de tunnels bestaan uit het trillingsvrij drukken van 25 meter stalen damwand, het leveren en heien van ca. 43 stuks betonpalen, het leveren en verwerken van ca. 30.000 kg wapeningsstaal, het uitvoeren van ca. 235 m3 betonwerk en het leveren en inhijsen van ca. 32 stuks voorgespannen brugliggers. Het empiled embankment bestaat uit het leveren en heien van ca. 185 stuks betonpalen met poeren, ca. 623 m2 menggranulaat, ca. 1520 m2 geogrid, ca. 1100 m3 zand, het bouwen van een verticale betonblokkenwand (Allan Blocks) ca. 75 meter met een hoogte van 3,60 meter, ca. 80 m stalen leuning. Ter bestrijding van vandalisme is één zijde met spuitbeton afgedekt.
Meer informatie...
Bouw oprit Bosch te Papendrecht Bouw oprit Bosch te Papendrecht
Bouw oprit Bosch te Papendrecht Bouw oprit Bosch te Papendrecht


Maken van ca. 45 stuks huisaansluitingen De Meent

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode Januari – september 2006

Het maken van ca. 45 stuks huisaansluitingen t.b.v. de nieuwbouw van winkelcentrum De Meent te Papendrecht.
Meer informatie...
Maken van ca. 45 stuks huisaansluitingen De Meent Maken van ca. 45 stuks huisaansluitingen De Meent
   


Optimalisatie rioolstelsel Vervoornepolder-Zuid te Werkendam

Plaats Werkendam
Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Periode Juni – november 2006

Optimalisatie rioolstelsel Vervoornepolder-Zuid te Werkendam, bestaande uit het opbreken en herstraten van ca. 7.000 e.h. straatwerk en het aanleggen van ca. 912 meter GVK diam. ø300 t/m 1200mm met GVK-putten, ca. 850 meter PVC diam. ø250 t/m 630mm met betonputten en het vervangen van ca. 1015 meter huis- en kolkaansluitingen ø125.
Meer informatie...
Optimalisatie rioolstelsel Vervoornepolder-Zuid te Werkendam Optimalisatie rioolstelsel Vervoornepolder-Zuid te Werkendam
Optimalisatie rioolstelsel Vervoornepolder-Zuid te Werkendam Optimalisatie rioolstelsel Vervoornepolder-Zuid te Werkendam


Reconstructie ondergrondse infra op de nieuwbouwlocatie van de KMAR

Plaats Amsterdam
Opdrachtgever DGW&T Directie Noord
Periode Februari – maart 2006

Reconstructie ondergrondse infra op de nieuwbouwlocatie van de KMAR op de Marine Kazerne te Amsterdam. Het werk bestaat uit het verwijderen en nieuw aanleggen van ca. 130m riolering PVC ø125-400mm, het aanleggen van ca. 75m mantelbuizen t.b.v. glasvezelkabel, 60m waterleiding, 40m gasleiding en ca. 100m terreinverlichtingskabel.
Meer informatie...
Reconstructie ondergrondse infra op de nieuwbouwlocatie van de KMAR Reconstructie ondergrondse infra op de nieuwbouwlocatie van de KMAR
   


Reconstructie van de Badhuisstraat te Papendrecht

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode Juni – oktober 2006

Reconstructie van de Badhuisstraat, het gedeelte tussen de Boomgaardstraat en de Weteringsingel nabij en naast het verzorgingstehuis Stolpehove. De werkzaamheden bestaan uit: het uitvoeren van ca. 2000 m3 grondwerk, waarvan ca. 850 m3 leveren en verwerken van hekla-bims, het stellen van ca. 27 m2 verticale betonblokkenwand (Allan Blocks) en het uitvoeren van ca. 3700 e.h. straatwerkzaamheden.
Meer informatie...
Reconstructie van de Badhuisstraat te Papendrecht Reconstructie van de Badhuisstraat te Papendrecht
Reconstructie van de Badhuisstraat te Papendrecht Reconstructie van de Badhuisstraat te Papendrecht


Rioolvervanging en herinrichting Damsterdiep e.o. te Dordrecht

Plaats Dordrecht
Opdrachtgever Gemeente Dordrecht
Periode April – juli 2006

Rioolvervanging en herinrichting Damsterdiep e.o. te Dordrecht, bestaande uit ca. 4000 m3 grondwerk, het vervangen van ca. 420 betonriool ø300-500 en ca. 8500 e.h. straatwerk.
Meer informatie...
Rioolvervanging en herinrichting Damsterdiep e.o. te Dordrecht Rioolvervanging en herinrichting Damsterdiep e.o. te Dordrecht
Rioolvervanging en herinrichting Damsterdiep e.o. te Dordrecht Rioolvervanging en herinrichting Damsterdiep e.o. te Dordrecht


Slopen champignonkwekerij

Plaats Kerkdriel
Opdrachtgever Peffer B.V.
Periode Januari / April

Slopen champignonkwekerij Peffer te Kerkdriel, bestaande uit de sloop van diverse champignoncellen en andere gebouwen. Inclusief asbestsanering van ca. 4000 m2 asbesthoudende golfplaten, het op de slooplocatie breken van afkomende puin en het aanbrengen van betonduikers ø1500, opbreken diverse beton- en asfaltverhardingen, begroeiingen en rioleringen.
Slopen champignonkwekerij Slopen champignonkwekerij
Slopen champignonkwekerij  


Verplaatsing VKS Autoservice te Lieshout

Plaats Lieshout
Opdrachtgever VKS Autoservice B.V.
Periode April 2006

Verplaatsing VKS Autoservice te Lieshout, bestaande uit het aanleggen van ca. 1250 m2 bestrating op de nieuwe locatie en het verwijderen van twee brandstoftanks op de oude loactie.
Meer informatie...
Verplaatsing VKS Autoservice te Lieshout Verplaatsing VKS Autoservice te Lieshout
   


WRM Krispijn deelgebied 2, fase 1 te Dordrecht

Plaats Dordrecht
Opdrachtgever Gemeente Dordrecht
Periode Mei – september 2006

WRM Krispijn deelgebied 2, fase 1 te Dordrecht, bestaande uit het opbreken van ca. 8.000 e.h. oude bestrating, ca. 1.000 m3 grondwerk, het aanbrengen van ca. 2000 m2 puinfundering en het aanbrengen van ca. 10.500 e.h. nieuw straatwerk en ca. 500 ton asfalt.
Meer informatie...
WRM Krispijn deelgebied 2, fase 1 te Dordrecht WRM Krispijn deelgebied 2, fase 1 te Dordrecht
WRM Krispijn deelgebied 2, fase 1 te Dordrecht WRM Krispijn deelgebied 2, fase 1 te Dordrecht