Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Aanleg bergbezinkbassin met toeleidende rioleringen

Plaats Dussen
Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Periode februari - april 2000

Aanleg prefab betonnen bergbezinkbassin en het vervangen van ca. 250m betonriool ø300 t/m ø1000 mm en het opnieuw straten van ca. 1500 m2 bestratingen.
Meer informatie...
Aanleg bergbezinkbassin met toeleidende rioleringen Aanleg bergbezinkbassin met toeleidende rioleringen
Aanleg bergbezinkbassin met toeleidende rioleringen Aanleg bergbezinkbassin met toeleidende rioleringen


Bouwrijpmaken Dordtse Kil 3 fase 1 deel 2

Plaats Dordrecht
Opdrachtgever Gemeente Dordrecht
Periode maart - augustus 2000

Rooien bos ca 56 are, ca. 1.200 m leggen rioleringen beton en gres ø300 t/m 1250 mm, aanleg van ca. 5.500 m2 bouwwegen opgebouwd uit puinfundering en asfalt en ca. 225 are terreinen egaliseren en cultiveren.
Meer informatie...
Bouwrijpmaken Dordtse Kil 3 fase 1 deel 2 Bouwrijpmaken Dordtse Kil 3 fase 1 deel 2
Bouwrijpmaken Dordtse Kil 3 fase 1 deel 2 Bouwrijpmaken Dordtse Kil 3 fase 1 deel 2


Herinrichting P.J. Troelstrastraat e.o.

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode september 2000 - februari 2001

Herinrichting Troelstrastraat/Aalbersestraat, bestaande uit ca. 22000 e.h. herstraatwerk en ca. 550 m riool vervangen
Meer informatie...
Herinrichting P.J. Troelstrastraat e.o. Herinrichting P.J. Troelstrastraat e.o.
Herinrichting P.J. Troelstrastraat e.o.  


Sloop woonhuis Kerkstraat 44

Plaats Kerkdriel
Opdrachtgever Gemeente Maasdriel
Periode mei 2000

Het slopen van een woonhuis inclusief asbest-sanering, verhardingen en begroeiingen
Meer informatie...
   
   


Uitbreiding asfaltverharding J. van Uytert B.V.

Plaats Heerewaarden
Opdrachtgever Hengstenstation Van Uytert B.V.
Periode november - december 2000

Uitbreiding / vernieuwen bedrijfsverhardingen, bestaande uit het leveren en aanleggen van ca. 1.000 m2 asfaltverharding
Meer informatie...
Uitbreiding asfaltverharding J. van Uytert B.V. Uitbreiding asfaltverharding J. van Uytert B.V.
   


Uitbreiding champignonkwekerij Vedemij B.V.

Plaats Rossum
Opdrachtgever Champignonkwekerij Vedemij B.V.
Periode februari - april 2000

Het werk betreft de nieuwbouw van een compostfabriek voor de champignonteelt. Het werk bestaat uit het ontgraven van ca. 4.000 m3 grond uit bouwput, het leveren en verwerken van ca. 1.000 m3 zand in funderingen en zandbed t.b.v. begane grondvloeren en verhardingen en het leveren en aanbrengen van ca. 1.200 m2 verharding van bedrijfsvloerplaten.
Meer informatie...
Uitbreiding champignonkwekerij Vedemij B.V. Uitbreiding champignonkwekerij Vedemij B.V.
   


Woonrijpmaken bestemmingsplan Oostpolder fase 2A

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever september - november 2000
Periode Gemeente Papendrecht

Het uitvoeren van ca. 7.000 m2 bestratingswerkzaamheden
Meer informatie...
Woonrijpmaken bestemmingsplan Oostpolder fase 2A