Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Bergingsriool en herinrichting diverse straten te Dorst

Plaats Dorst
Opdrachtgever Gemeente Oosterhout
Periode februari - november 2011

Het werk omvat onder andere het toepassen van verkeersmaatregelen, het verwijderen van wegbebakening en straatmeubilair, het verwijderen van ca. 525m hagen, het rooien van ca. 50 st. bomen, het verwijderen van ca. 17.000 e.h. straatwerk, het verwijderen en aanbrengen van ca. 100 st. kolken en kolkleidingen, het verwijderen en aanbrengen van ca. 75 st. huisaansluitingen, het uitvoeren van ca. 20.870 m3 grondwerk, het opbreken van ca. 1.950 m bestaande riolering, het aanleggen van ca. 1.310m riolering (beton, keramisch, pvc), het volschuimen van ca. 35 m buitenwerking gestelde leiding, het aanbrengen van ca. 17.400 e.h. straatwerk, het plaatsen van ca. 45 st. lichtmasten incl. bekabeling, het planten van ca. 2110 st. bomen, blokhagen en sierplatsoen incl. nazorg, het doen van archeologische begeleiding en onderzoek en diverse bijkomende werkzaamheden.
Meer informatie...
Bergingsriool en herinrichting diverse straten te Dorst Bergingsriool en herinrichting diverse straten te Dorst
Bergingsriool en herinrichting diverse straten te Dorst Bergingsriool en herinrichting diverse straten te Dorst


Bouwrijp maken Bolnes

Plaats Ridderkerk
Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk
Periode oktober - december 2011

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het rooien van ca. 41 stuks bomen en 20 are beplantingen, het verwijderen van ca. 1.100 m2 asfaltverharding inclusief fundering, het verwijderen van diverse objecten zoals ca. 110 m1 riolering met putten, een stuw, een vijverpomp met kabels en toebehoren, het aanbrengen van een overkluizing ten behoeve van bescherming van de waterleiding, het baggeren van ca. 450 m3 slib uit de bestaande vijver en deze vervoeren en verwerken in een tijdelijk depot elders in de gemeente, het ontgraven, vervoeren en verwerken van ca. 9.000 m3 grond in voorbelasting, het plaatsen van ca. 5 stuks zakbakens en 1 stuks waterspanningsmeter en het aanbrengen van ca. 400 m1 horizontale en ca. 7.800 m1 verticale drainage.
Bouwrijp maken Bolnes Bouwrijp maken Bolnes
Bouwrijp maken Bolnes Bouwrijp maken Bolnes


Groot onderhoud Dr.Rietveldplein

Plaats Papendrecht
Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Periode november 2011 - april 2012

Het werk bestaat uit het verwijderen van ca. 4.000 m2 asfaltverhardingen en bestratingen, het vervangen van ca. 50 m1 riolering, het leveren en aanbrengen van ca. 1.500 m3 bims, het aanbrengen van ca. 2.800 m2 bestratingen en ca. 1.020 m2 asfaltverhardingen en het aanbrengen van ca. 0,5 km markeringen.
Meer informatie...
Groot onderhoud Dr.Rietveldplein  
   


Herinrichting winkelcentrum Pastoor van Thiellaan

Plaats Rosmalen
Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch
Periode mei - oktober 2011

Het werk bestaat uit het opnemen van ca. 27.000 e.h. bestratingen en asfalt, het vervangen van ca. 500 m bestaande gemengde riolering voor een gescheiden systeem van gresbuizen (vwa) d=300-500mm en betonnen IT-buis (hwa) d=300, het vervangen van grond d.m.v. grond wegzuigen bij 17 stuks bestaande bomen en het aanbrengen van bomengrond, het aanbrengen van ca. 27.000 e.h. bestratingen bestaande uit betonstraatstenen, gebakken straatstenen en betontegels, het aanbrengen van ca. 100 stuks straatmeubilair, zoals zitbanken, afvalbakken en boomroosters.
Meer informatie...
Herinrichting winkelcentrum Pastoor van Thiellaan Herinrichting winkelcentrum Pastoor van Thiellaan
Herinrichting winkelcentrum Pastoor van Thiellaan Herinrichting winkelcentrum Pastoor van Thiellaan


Reconstructie Engweg, Zuiderplantsoen en Akkerweg

Plaats Driebergen
Opdrachtgever Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Periode september 2011 - mei 2012

Het werk bestaat uit het opbreken van bestaande teerhoudende asfalt- (ca. 11500 m2) en elementenverharding (ca. 4500 m2) inclusief fundering, het verwijderen (ca. 2300 m) en dichtschuimen van riolering (ca. 500 m), het verwijderen van terreininrichting, het verwijderen van bomen (4 st) en heesters (ca. 450 m2), het relinen van riolering (ca. 110 m), het aanbrengen van dwa- en hwa-riolering (ca. 2500 m), het aanleggen van een wadi en een amfibieƫnpoel, het aanbrengen van wegfundering (ca. 12600 m2), het aanbrengen van asfalt- (ca. 8200 m2) en elementenverharding (ca. 7200 m2), het aanbrengen van streetprint (ca. 1400 m2), het plaatsen van terreininrichting en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
Meer informatie...
Reconstructie Engweg, Zuiderplantsoen en Akkerweg Reconstructie Engweg, Zuiderplantsoen en Akkerweg
Reconstructie Engweg, Zuiderplantsoen en Akkerweg Reconstructie Engweg, Zuiderplantsoen en Akkerweg


Reconstructie Gulden Bodem

Plaats Arnhem
Opdrachtgever Gemeente Arnhem
Periode januari 2011 - april 2012

Het werk bestaat uit het opbreken en afvoeren van ca. 17.000 m2 asfalt en ca. 23.500 e.h. bestratingen inclusief wegfunderingen, het uitvoeren van ca. 50.000 m3 grondwerk voor sleuven en cunetten, het uitvoeren van ca. 150 m3 grondwerk t.b.v. een bodemsanering, het verwijderen van ca. 1.800 m bestaand riool, het aanleggen van 1.800 m polymeer-, gres en PVC-riool, het aanbrengen van ca. 59 stuks infiltratieputten t.b.v. hemelwater (waar de kolken op lozen), het vervangen/aanleggen van ca. 2.900 m kolk- en huisaansluitingen, het aanbrengen van ca. 116 stuks kolken, het aanbrengen van ca. 16.200 m2 puinfundering, het leveren en verwerken van ca. 2.600 ton asfalt, het leveren en aanbrengen van ca. 9.000 m2 gebakken straatstenen, het leveren en aanbrengen van ca. 22.900 e.h. betonbanden, betonstraatstenen en betontegels en diverse bijkomende werkzaamheden zoals bijv. verkeersborden, markeringen, hekwerken e.d.
Meer informatie...
Reconstructie Gulden Bodem Reconstructie Gulden Bodem
Reconstructie Gulden Bodem Reconstructie Gulden Bodem


Uitbreiding bedrijfshallen Van Kessel Fruit B.V.

Plaats Velddriel
Opdrachtgever Van Kessel Fruit B.V.
Periode januari - augustus 2011

De uitbreiding betreft een bedrijfshal met laadput in totaal ca. 3.800 m2 en buitenverhardingen ca. 2.100 m2. De werkzaamheden omvatten o.a. het opnemen van ca. 1.600 m2 bestaande verhardingen, het uitvoeren van ca. 4.300 m3 grondwerk t.b.v. de bouwput, funderingen en rioleringen, het aanleggen van ca. 350 m riolering PVC d=160 t/m d=315mm, het aanbrengen van ca. 13 stuks kolken en ca. 220 m molgoten, het aanbrengen van ca. 8 meter keerwand, het aanbrengen van ca. 300 m2 halfverharding van steenslag, het aanbrengen van ca. 2.600 m2 verhardingen van bedrijsvloerplaten en het straten van ca. 1000 m2 betonstraatstenen.
Meer informatie...
Uitbreiding bedrijfshallen Van Kessel Fruit B.V. Uitbreiding bedrijfshallen Van Kessel Fruit B.V.
Uitbreiding bedrijfshallen Van Kessel Fruit B.V. Uitbreiding bedrijfshallen Van Kessel Fruit B.V.