Projecten

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |Baronieweg fase 3

Plaats Hedel
Opdrachtgever Provincie Gelderland
Periode september - oktober 2010

Het project bestaat uit het frezen van ca. 2.760 m2 asfalt, het zagen van ca. 1.700 m asfalt, het opbreken van ca. 1.000 m2 asfaltverhardingen, het uitvoeren van ca. 900 m3 grondwerk, het leveren en aanbrengen van ca. 1.600 m2 puinfundering, het aanbrengen van ca. 2.900 e.h. straatwerk, het vervangen van de rotonde rammelstrook, het verwerken en van ca. 2.200 ton asfalt, het aanbrengen van ca. 434 m2 beton in geleiders en waterdoorgangen, het aanbrengen van ca. 208 m2 agglomeraat markeringen, het leveren en aanbrengen van ca. 50 stuks verkeersborden, het plaatsen van diverse wegmeubilair, t.b.v. de reconstructie Baronieweg 3e fase te Hedel tussen de Uithovensestraat en de Veldweg te Hedel.
Baronieweg fase 3 Baronieweg fase 3
Baronieweg fase 3 Baronieweg fase 3


Herinrichten Schoudermantel, Kosterijland en Baan van Fectio

Plaats Bunnik
Opdrachtgever Gemeente Bunnik
Periode april - november 2010

Het werk bestaat uit het opbreken en afvoeren van ca. 10.600 e.h. bestratingen, het uitvoeren van ca. 97.000 m3 grondwerk, het frezen en opbreken van ca. 15.000 m2 asfaltverharding, het vervangen van ca. 84 st. kolken, ca. 455 m kolkaansluitingen en ca. 33 stuks putranden, het leveren en aanbrengen van ca. 2830 ton asfalt, ca. 335 m2 thermoplast markering en ca. 3.200 m thermoplast lengtemarkering en het plaatsen van ca. 85 stuks verkeersborden. Bijkomende werkzaamheden zijn het leveren en aanbrengen van 265 meter betonduiker afm. 250x75cm en het uitvoeren van verkeersmaatregelen.
Meer informatie...
Herinrichten Schoudermantel, Kosterijland en Baan van Fectio Herinrichten Schoudermantel, Kosterijland en Baan van Fectio
Herinrichten Schoudermantel, Kosterijland en Baan van Fectio Herinrichten Schoudermantel, Kosterijland en Baan van Fectio


Herinrichting De Driesprong en Markt e.o.

Plaats Rosmalen
Opdrachtgever Gemeente 's Hertogenbosch
Periode april - juli 2010

Betreft het opnemen van ca. 6.000 e.h. bestratingen, het uitvoeren van ca. 2.500 m3 grondwerk, het aanleggen van mantelbuizen, ondergrondse voorzieningen t.b.v. horeca en evenementen, het aanbrengen van ca. 3.500 m2 (basalt)granulaat, het vervangen van ca. 250 meter huis- en kolkaansluitingen, het vervangen van ca. 50 stuks kolken en putranden, het aanbrengen van ca. 1.000 m2 gebakken straatstenen, het aanbrengen van ca. 3.500 m2 natuursteen bestrating (tegels en keien) voorzien van een speciale voegvulling, het aanbrengen van ca. 1.500 m2 betonstraatstenen en betontegels, het leveren en aanbrengen van straatmeubilair zoals trappen, afzetpalen, verkeersborden, zitbanken, fietsbeugels, afvalbakken en boomroosters, het aanleggen van een Jeu-de-Boules baan en het aanleggen van boomplantvakken met groenvoorzieningen.
Meer informatie...
Herinrichting De Driesprong en Markt e.o. Herinrichting De Driesprong en Markt e.o.
Herinrichting De Driesprong en Markt e.o. Herinrichting De Driesprong en Markt e.o.


Reconstructie Burg.Elkhuizenlaan - Pasteurlaan

Plaats Oosterhout
Opdrachtgever Gemeente Oosterhout
Periode maart - december 2010

Het werk omvat 4 werkonderdelen: 1: reconstructie kruising Pasteurlaan - Bovensteweg 2: reconstructie Burg. Elkhuizenlaan 3: reconstructie kruising Kreeksluisweg - Burg. Elkhuizenlaan 4: waterberging Burg. Elkhuizenlaan. Het totale werk omvat het toepassen van omleidingsroutes en verkeersmaatregelen; het verwijderen van ca. 78 are groenvoorzieningen; het verwijderen van ca. 7.970 m kantopsluitingen; het verwijderen van ca. 8.970 m2 bestratingen; het verwijderen van ca. 31.790 m2 asfaltverhardingen; het uitvoeren van ca. 24.000 m3 grondwerk; het verwijderen en aanbrengen van ca. 1.130 m hoofdriolering en duikers; het leveren en aanbrengen van ca. 10.000 ton menggranulaat; het leveren en aanbrengen van ca. 5.380 m2 bestratingen; het leveren en aanbrengen van ca. 7.846 ton asfaltverhardingen, het leveren en aanbrengen van ca. 953 m2 betonverhardingen; het leveren en aanbrengen van ca. 7.660 m kantopsluitingen; het aanbrengen van ca. 4,4 km lengte- en ca. 555 m2 dwarsmarkeringen; het leveren en aanbrengen van een verkeersregelinstallatie; het leveren en aanbrengen van een stalen fiets-/voetgangersbrug op een betonnen onderbouw; het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting en het aanbrengen van ca. 41 are groenvoorzieningen.
Meer informatie...
Reconstructie Burg.Elkhuizenlaan - Pasteurlaan Reconstructie Burg.Elkhuizenlaan - Pasteurlaan
Reconstructie Burg.Elkhuizenlaan - Pasteurlaan Reconstructie Burg.Elkhuizenlaan - Pasteurlaan


Reconstructie Kersweg e.o.

Plaats Amerongen
Opdrachtgever Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Periode juni 2010 - maart 2011

De reconstructie bestaat uit de complete vervanging van het riool inclusief capaciteits- en bergingsvergroting en tevens wordt de straat compleet anders ingericht als fietsstraat, warbij de auto "te gast" is. Het werk bestaat uit het opbreken en afvoeren van ca. 2400 m2 asfalt en ca. 3.000 m2 bestratingen inclusief wegfunderingen, het uitvoeren van ca. 30.000 m3 grondwerk, het verwijderen van ca. 550 meter riool ø250 t/m ø400/600, het toepassen van ca. 350 meter tijdelijk riool ø200, het toepassen van ca. 300 meter tijdelijke stalen damwand d.m.v. silent piling, het aanleggen van ca. 275 meter PVC-riool ø315 en ca. 336 meter PE-bergingsriool ø1300 en ø1800, het veranderen van een betonnen rioolput d.m.v. slopen en aanstorten, het vervangen/aanleggen van ca. 460 meter kolk- en huisaansluitingen, het aanbrengen van ca. 100 stuks kolken en putranden, het aanbrengen van ca. 3.600 m2 puinfundering, het leveren en verwerken van ca. 90 ton asfalt, het leveren en aanbrengen van ca. 3.900 m2 gebakken straatstenen en ca. 2.500 e.h. betonbanden, betonstraatstenen en betontegels, het leveren en aanbrengen van een FLEX-drempel® (waarbij bussen en vrachtauto's geen last hebben van de drempel en personenauto's wel) en diverse bijkomende werkzaamheden zoals bijv. verkeersborden, markeringen, hekwerken e.d.
Meer informatie...
Reconstructie Kersweg e.o. Reconstructie Kersweg e.o.
Reconstructie Kersweg e.o. Reconstructie Kersweg e.o.


Rioolrenovatie Singel e.o.

Plaats Nieuwendijk
Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Periode maart - september 2010

Het werk bestaat uit het opbreken van verhardingen ca. 7850 m2, het aanbrengen en instandhouden van horizontale vacuumbemaling, het ontgraven en aanvullen van rioolsleuven ca. 9850 m3, het leveren en aanbrengen van ca. 75 m bergbezinkleiding ø1700 mm, het plaatsen van een pompput en externe overstortput, het verwijderen van ca. 435 m oude riolering, het leveren en aanbrengen van ca. 865 m betonriolering, het ontgraven van waterpartijen ca. 6620 m3, het afvoeren van ca 8400 m3 grond, het leveren en verwerken van ca. 815 m3 zand, het leveren en verwerken van ca. 695 m3 E-Bodemas, het leveren en aanbrengen van drainage ca. 870 m1, het vervangen van huis-/kolkaansluitingen ca. 1160 m, het stellen van betonbanden ca. 2305 m, het aanbrengen van bestratingen ca. 8650 m2, het aanbrengen van beschoeiingen ca. 620 m en het relinen van oude riolering ca. 75 m.
Meer informatie...
Rioolrenovatie Singel e.o. Rioolrenovatie Singel e.o.
Rioolrenovatie Singel e.o. Rioolrenovatie Singel e.o.


Uitbreiding bedrijfshallen Verhoeckx & Zn. B.V.

Plaats Kerkdriel
Opdrachtgever Verhoeckx & Zn. B.V.
Periode januari - juli 2010

De uitbreiding betreft de nieuwbouw van een bedrijfshal van ca. 2.400 m2 met daarin ca. 7 koelcellen en sorteerruimtes. Het werk bestaat uit het rooien van een perenboomgaard, het opnemen van ca. 1000 m2 verharding van stelconplaten, het ontgraven en vervoeren van grond uit de bouwput, het verwerken van zand t.b.v. de bouwaannemer, het leveren en aanleggen van diverse kabels en leidingen, persleiding, vuil- en hemelwaterafvoeren inclusief lamellenfilterput en pompput, het aanbrengen van ca. 4.000 m2 stelconplaten verhardingen en het uitvoeren van cultuurtechnisch grondwerk t.b.v. inplanten nieuwe boomgaard.
Meer informatie...
Uitbreiding bedrijfshallen Verhoeckx & Zn. B.V. Uitbreiding bedrijfshallen Verhoeckx & Zn. B.V.
Uitbreiding bedrijfshallen Verhoeckx & Zn. B.V. Uitbreiding bedrijfshallen Verhoeckx & Zn. B.V.


Uitbreiding bedrijfsverharding Van Kessel Fruit B.V.

Plaats Velddriel
Opdrachtgever Van Kessel Fruit B.V.
Periode maart 2010

Het werk bestaat uit ontgraven en afvoeren van grond, het leveren en verwerken van menggranulaat, het leveren en aanbrengen van straatkolken inclusief afvoeren, het leveren en aanbrengen van ca. 600 m2 betonstraatstenen dikte 10cm en het leveren en aanbrengen van ca. 400 m2 bedrijfsvloerplaten dikte 14cm.
Meer informatie...
Uitbreiding bedrijfsverharding Van Kessel Fruit B.V.  
   


Waterhuishouding Virieupark

Plaats Zaltbommel
Opdrachtgever Synchroon Projectontwikkeling B.V.
Periode maart - juni 2010

Betreft het uitvoeren van de werkzaamheden ter verbetering van de waterhuishouding van de tuinen en het aanbrengen van erfafscheidingen van de woningen aan de Koningin Wilhelminastraat in verband met de bouw van ca. 150 woningen aan het Virieupark. Het werk bestaat uit het aanleggen van ca. 200 meter PVC afvoer met inspectieputten; het uitvoeren van ca. 2.000 m3 grondwerk; het leveren en aanbrengen van ca. 170 meter hekwerk en het aanbrengen van ca. 1000 stuks beplantingen.
Meer informatie...
Waterhuishouding Virieupark