Nieuws

Info-middag Biesboschhaven-Noord Werkendam


Bron: Nieuwsblad de Weekkrant 

Woensdag 5 juni 2013 organiseert de Gemeente Werkendam in samenwerking met Aann.bedrijf Van Herwijnen B.V. een informatie-bijeenkomst over de reconstructie die maandag 17 juni a.s. van start gaat aan de Biesboschhaven-Noord te Werkendam. De bijeenkomst begint om 16:00 uur en zal ongeveer 1,5 uur duren en is bij Machinefabriek De Waal aan de Biesboschhaven-Noord 4 te Werkendam.

Aan de orde komen met name de werkvolgorde, planning en de bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven. Suggesties of andere ideeën voor wat betreft de uitvoering zijn op deze bijeenkomst welkom.

De gemeente Werkendam wil de weg op de scheiding van de bedrijventerreinen Biesboschhaven en Beatrixhaven Noord opnieuw inrichten. Deze dateert in de huidige vorm van begin jaren zeventig en de verhardingen (asfalt en bestratingen) van het openbaar gebied verkeren in slechte staat.
Het investeringsplan voorziet in een totale reconstructie van de Biesboschhaven Noord. Voor het project dat onderdeel is van de herontwikkeling Beatrixhaven is een conceptplan opgesteld. Dit plan dient als basis voor de inspraakronde.

Naast reconstructie van dit weggedeelte worden tevens plannen ontwikkeld voor nieuwbouw aan Biesboschhaven Zuid. Het betreft de bouw van bedrijfsgebouwen met bedrijfswoningen, kantoorruimte, showrooms en winkelruimte.

Deze ontwikkeling is op onderdelen in strijd met het bestemmingsplan. Het gaat om het perceel dat al heel lang braak ligt en waar voorheen het veevoederbedrijf Cabro was gevestigd.
Bouwplannen op dit deel van het haventerrein hebben te maken met regelgeving rond het Deltaplan Grote Rivieren, die bouwen in de uiterwaarden zoveel mogelijk wil voorkomen om de doorstroming van de rivier niet te belemmeren.

Het Werkendamse college is bereid onder voorwaarden in te stemmen met een herontwikkeling met uitzondering van de bedrijfswoningen.

Tevens moet de huidige bedrijfslocatie van de plannenmaker bij het nieuwbouwplan worden betrokken. Het perceel is eigendom van de fa. Kieboom, die haar bedrijf verderop aan de Biesboschhaven Zuid heeft.

Meer..
Sloop schuur op de cm2 nauwkeurig
Fijne feestdagen en een gelukkig 2015 !
Eén bushalte voor Driel
CO2-prestatieladder niveau 5 behaald
Start aanleg fietsstraat Everard Meijsterlaan Utrecht
Appelflappen break
Opening Nieuwe S te Sleeuwijk
Drie nieuwe projecten aangenomen
Asfalt deklaag N831 gereed
Nieuw werk aangenomen op de Waluwe te Zaltbommel
Van Herwijnen in het magazine "Bouwen" van Fundeon
Interview met Aart-Jan van der Heul in Cobouw
Goed bezochte inloopavond N831
Start N831 op vrijdag 6 september a.s.!
Groen asfalt aangebracht aan de Pelssingel
Inloopavond N831 Velddriel
Biesboschhaven-Noord Werkendam opgeleverd
Bezoek aan MBI Beton te Veghel
Bodemsanering Udenhout uitgevoerd
Info-middag Biesboschhaven-Noord Werkendam
Regen deert TorenTuin kinderen niet
Fietspad Middelkampseweg geopend!
Open dag nieuwe gemeentewerf Waalwijk
Wouter en Brenda gefeliciteerd!
Alle in uitvoering zijnde projecten in één oogopslag